Barnehageforum lanserer denne høsten egne sider for førskolelærerstudenter: Barnehageforum Student.

I den forbindelse søker vi etter alle som har noe på hjertet, som er av interesse for førskolelærerstudenter. Dette kan være i form av fagartikler, praktiske tilnærminger til fagstoff, studietekniske artikler eller eventuelt i reportasje- /intervjuformat dersom du ønsker vi skal dekke prosjekter eller annet arbeid dere holder på med. Vi ønsker å dekke alle områder, med fokus både på faglig-, politisk- og samfunnsrelaterte tilnærminger. For fagartikler ønsker vi et tilpasset format (Se eget vedlegg for mer informasjon). 

Dersom skrivelysten kommer snikende, håper jeg dere griper muligheten til å gi litt av ditt arbeid tilbake til den kommende generasjonen av førskolelærere.

Ønsker du å skrive? - Send en mail til: morten@barnehageforum.no
 

Om Barnehageforum Student [Barnehageforum Student]

Barnehageforum Student er et verktøy og nettidsskrift for alle førskolelærerstudenter. Som medlem vil du få tilgang til stoff rettet mot dine studier.

  • Din profil

Alle førskolelærerstudenter har mulighet til å lage seg en profil hos oss. Med egen profil blir du deltaker i et faglig nettsamfunn som retter seg mot barnehagefeltet. Her kan du knytte kontakter og danne grupper med andre innen fagfeltet.

  • Fagartikler

I vår base med fagartikler vil du finne stoff som er relevant til dine studier. Vår søkefunksjon bidrar også til at du kan søke på ulike fagområder artikkelen du søker etter skal omhandle.

  • Praktiske verktøy

Vi ønsker å tilby praktiske verktøy, og refleksjonsverktøy, knyttet til konkrete aktiviteter til bruk ute i barnehager, studieteknikk og de

  • Studentoppgaver

Som medlem av Barnehageforum Student får du muligheten til å dele dine egne oppgaver, og å lese andres. Vi ønsker å publisere et lite utvalg av gode studentoppgaver innen alle fagområder, temaer og fordypninger.

  • Redaksjonelt stoff

Det publiseres en leder annenhver uke som tar pulsen på dagsaktuelle temaer. I tillegg ønsker vi å publisere kronikker skrevet både av deg og fagpersoner. Kronikkens innhold er meningsytringer. Vi vil også gjøre intervjuer med ulike fagpersoner, og dekke aktuelle kurs og konferanser i reportasjeform.

  • Kunnskapstester

Som medlem får du mulighet til å gjennomføre kunnskapstester knyttet til relevante teoretikere, begreper, bøker og lovverk.

  • Fagpanel

Som medlem får du mulighet til å stille spørsmål til et panel bestående med ulik kompetanse og utdanning innen det barnehagepedagogiske feltet.          

  • Diskusjonsforum og diskusjonstråder

Du kan selv bidra ved å starte egne diskusjoner og opprette egne tematiske diskusjonsforumer. De fleste artikler, kronikker, studentoppgaver, intervjuer og reportasjer vil også ha en diskusjonstråd hvor det er mulig å debattere det faglige innholdet.