Observasjonsskjema for samlingsstunden

Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.

Les mer >>

Å se sammen med barn

Å sette ord på det vi gjør er ikke bare en måte å fortelle andre hva vi har gjort. Det er også en måte å klargjøre egne tanker, og det hjelper oss å forstå.

Les mer >>

Prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper

Med utgangspunkt i mange års forskning slår Gonzales-Mena og Widmeyer-Eyer (1980) fast ti prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper:

Les mer >>

Prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper

Med utgangspunkt i mange års forskning slår Gonzales-Mena og Widmeyer-Eyer (1980) fast ti prinsipper for arbeid i småbarnsgrupper:

Les mer >>

Den lille hjelper

Et lite tips til en liten ekstra "hjelper" i hverdagen. Tipset er utprøvt og anbefales.

Les mer >>

Observasjonsskjema – de voksnes måte å forholde seg til barna på

Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?

Les mer >>

Hva vi sier og ikke sier - En gruppeoppgave

Dette er en gruppeoppgave til bruk på avdelings- eller personalmøtet som kan bidra til refleksjon over egen praksis.

Les mer >>

Observasjonsskjema - Aktivitetsskjema og bearbeiding av aktivitetsskjema

Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.

Les mer >>

Observasjonsskjema - lekekategorier

Har du oversikt over hvem som leker med hvem og hva de leker? Er det noen som kun leker alene?

Les mer >>