Skal du søke om PC til et barn med funksjonsnedsettelse?

Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.

Les mer >>

Babykommunikasjon med tegn gir bedre språk

Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?

Les mer >>

Hjelp til pedagogisk dokumentasjon

Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.

Les mer >>

Et tilpasset Tusenfryd

Snoezelen pedagogikken fokuserer på allsidig sansestimulering. De har gjerne rom med navn etter fargene...

Les mer >>

Skal du søke om PC til et barn med funksjonsnedsettelse?

Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.

Les mer >>

Karlstadmodellen, - en språkutviklingsmodell

Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.

Les mer >>

Tegn til tale – en vei til språket for enkelte

Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.

Les mer >>

Pictogram som alternativ kommunikasjon

I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.

Les mer >>

Pictogram som alternativ kommunikasjon

I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.

Les mer >>