En livsglad gutt

For 10 år siden fikk jeg bli jeg kjent med en liten, livsglad gutt. Etter en lang og vanskelig tid på sykehus, hvor både han og tvillingbroren hadde kjempet en tøff kamp etter en alt for tidlig fødsel, var de kommet hjem.

Les mer >>

Spesialpedagogisk rådgivning i et eksistensialistisk perspektiv

Rådgivning utgjør en vesentlig del av spesialpedagogers arbeid. Å ha et uttalt teoretisk ståsted vil være til hjelp for å tydeliggjøre spesialpedagogen som fagperson.

Les mer >>

Hva er PMT?

Parent Management Training (PMT) er en såkalt foreldreorientert intervensjonsmetode til bruk i familier med barn med uttalte eller begynnende atferdsvansker.

Les mer >>

Lovende behandlingsopplegg for barn som ikke snakker i barnehagen

Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme

Les mer >>

Om barn som har vært utsatt for rus i fosterlivet.

I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?

Les mer >>

Om barn som har vært utsatt for rus i fosterlivet.

I denne artikkelen skriver vår spesialpedagog om barn av foreldre som har vært utsatt for rus under svangerskapet. Hva kan barnehagen bidra med?

Les mer >>

Vedr. tilbud til barnehagebarn med spesielle behov i bydel Alna

Denne saken har almenn interesse og er oppklarende i forhold til regler vedrørende barnehagetilbud til barn med spesielle behov.

Les mer >>

Konsentrasjonsproblemer - hva er det?

De urolige, ukonsentrerte barna blir et stadig større problem i skole og barnehage.

Les mer >>

Lovende behandlingsopplegg for barn som ikke snakker i barnehagen

Denne studien gir håp for et virkningsfullt behandlingsopplegg for barn med selektiv mutisme

Les mer >>