Logg inn:
Logo
Endringsledelse
- i medgang og motgang 
I fjor fikk vi ny rammeplan og i år får vi nye normer for bemanning. Dette åpner for nye muligheter og nye måter å samarbeide på, men det åpner også for utfordringer og motstand. Som styrer eller pedagogisk leder skal du sammen med dine kolleger få det beste ut av disse reformene. 

Dette kurset skal handle om

  • Hvordan skal vi forhold oss til nye bemanningsnormer?
  • Erfaringer med implementering av økt pedagogtetthet
  • Forskningsbasert endringsarbeid - et lederansvar
  • Hvordan forholde seg til umotiverte medarbeidere og sterke uformelle ledere 
ARRANGØR
UTVIKLINGSFORUM
OG STIFTELSEN KANVAS 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1750,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  1600,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 1600,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
Oslo (Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 181 Oslo)
Dato: 19.11.18  kl. 1000 - 1600
Påmelding
 KURSHOLDER
Rune Holmedal
Virksomhetsleder i Heia barnehage

Sigurd Aukland
Sigurd Aukland er assisterende kommunalsjef for barnehage og skole i Klepp kommune.

Anders Stahlschmidt
Rådgiver og konfliktmegler i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Anne Homme
Seniorforsker ved Rokkansenteret, UiB

Helene Marie Kjærgård Eide
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, UiB

Rasmus Kleppe
Førsteamanuensis, Stiftelsen Kanvas og OsloMet

Elisabeth Bjørnestad
Førsteamanuensis OSLOMET, leder av forskningsprosjektet GoBan