Logg inn:
Logo
NORDISKE IMPULSER 2019
Pedagogikk for de som bærer tungt 
Alle barn skal gis like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål uavhengig av livssituasjon og sosial bakgrunn. Forskning viser at ikke alle barn opplever dette. Hvordan møter du og dine kolleger barn som er utenfor, som ikke trives og som utfordrer dere – barn som bærer tungt? Får alle sammen et likeverdig tilbud? 

I mai 2019 vil de beste fagfolkene fra Norge, Sverige og Danmark vise hva som kjennetegner en barnehage som gjør en forskjell. En barnehage som kan bidra til å bryte uheldige mønster. Det skal handle om et likeverdig tilbud. Om å gi hvert barn en sjanse. 

 Vårt mål med denne konferansen er at du skal kjenne deg bedre rustet til å møte alle barn – og deres foreldre. Sånn at du og dine kolleger kan gjøre en forskjell!

PROGRAM

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk og leder av ekspertgruppe
TILTAK SOM STYRKER EN INKLUDERENDE PRAKSIS
• Dagens spesialpedagogiske tilbud: Ekskluderende og for sent!
• Hvordan realisere potensialet for læring hos hvert barn?
• Bedre og raskere hjelp uten sakkyndig vurdering

Kristina Avenstrup, leder børnehusene Kokkedal
KOM INN I LEKEN – MED FELLES LEKEMANUS
For alle barn er det viktig å ha noen å leke med – og kanskje særlig gjelder det for de utsatte barn. I diskusjonen om tidlig innsats står leken sentralt. Bli kjent med en metode som bidrar til å gi alle barn adgang til leke-koder og til lekefellesskapet.

Lisbeth Iglum Rønhovde, spesialpedagog og forfatter 
HVORDAN MØTE BARN SOM UTFORDRER – OG DERES FORELDRE
• Hvordan er det å ha ADHD-trekk og gå i barnehage?
• Å møte utfordrende atferd med en lavaffektiv tilnærming
Hvordan skape en god dialog med foreldrene?
• Diagnose eller oppdragelse? Og hva så?

Kristina Henkel , statsviter og likestillingsekspert
GUTTER (OG JENTER) SOM SLITER – HVA SKAL VI TILBY DEM?
• Er det sant at gutter sliter mer enn jenter i barnehage og skole
• Bør guttene i barnehagen tilbys en delvis annerledes pedagogikk?
• Hva kjennetegner eventuelt en slik pedagogikk?

Stine Lauritzen, fagleder av førskolegruppa i Stangehjelpa
Julius Aas, i førskoleteamet i Stangehjelpa 
STANGEHJELPA - HJELPER HJELPA?
Vi må starte med oss selv!

Marion Berg Kolpus, eier og daglig leder i Tiriltoppen barnehage
Lavdim Alihajdaraj, barnehagelærer og spesialpedagog , Tiriltoppen barnehage
TIDLIG INNSATS – MER ENN ET HONØROD
I Færder kommune flyttes penger fra ungdomstrinnet og brukes til spesialpedagoger i barnehagene.
Kort vei fra undring til tiltak!

Jens Andersen, psykolog, forfatter og ledelseskonsulent
VOKSNE SOM GJØR EN FORSKJELL – PÅ GODT OG VONDT
• Inkludering handler mer om personalet enn om barna
• Det handler om deres kunnskaper, evne til å skape kontakt og troverdighet

Anitha Gunnarsson, Stella Nova førskole med barn fra 30 land
DELTAKELSE OG SAMARBEID PÅ ALVOR
• Det er hele familien som begynner i barnehagen
• Og vi kommer hjem til dem!

Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og forfatter
"MEN DET ER URETTFERDIG!"
Forskjellsbehandling som profesjonsetisk fordring

Det koster kr 3 250 å delta. Ved bestilling før 1. desember er prisen kr 3 000. Det gjelder også for grupper på 4 eller flere uansett når de melder seg på. For abonnenter på nettstedet Barnehageforum er prisen kr 2 750 uansett når de melder seg på.

 


 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  3000,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2750,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
Oslo (Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 181 Oslo)
Dato: 20.05.19  kl. 1000 - 1630
Dato: 21.05.19  kl. 0900 - 1600
Påmelding
KURSSTED
Oslo Kongressenter,
Youngsgate 11
181,Oslo.

Oslo Kongressenter er et moderne kongressenter med beliggenhet sentralt i Oslo sentrum.
 KURSHOLDER
Anitha Gunnarsson
Anita Gunnarsson er førskolelærer og leder av Stella Nova barnehage i Stockholm.

Lisbeth Iglum Rønhovde
Ansatt i PPT som rådgiver. Spesialist på barn og unge med utfordrende atferd. Forfatter av flere bøker, Blant annet "Kan de ikke bare ta seg sammen?"

Kristina Henkel
Svensk likestillingskonsulent for barnehager og skoler med lang erfaring fra praktisk likestillingsarbeid. Medforfatter av boken "Gi barna 100 muligheter istedet for 2".

Thomas Nordahl
Professor og ekspert på ledelse i barnehage og skole. Ledet ekspertgruppen som har vurdert tilbudet til barn med særlige behov.

Inga Marte Thorkildsen
Byråd i Oslo med ansvar for utdanning og kunnskap

Kristina Avenstrup
Leder for Bôrnehusene i Kokkedal i Danmark. Aktuell med boken «Kom ind i legen»

Marion Berg Kolpus
Kommunepolitiker i Færder kommune, eier og driver av Tiriltoppen barnehage

Lavdim Alihajdaraj
Barnehagelærer og spesialpedagog, Titiltoppen barnehage

Jens Andersen
Pedagogisk psykologisk rådgiver, tilknyttet University College Nordjylland

Birgitte Fjørtoft
Barnehagelærer og forfatter, nå aktuell med boken "Etiske møter - Barnehagepedagogikkens ville veier"