Logg inn:
Logo
NORDISKE IMPULSER 2019
Pedagogikk for de som bærer tungt 
Alle barn skal gis like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål uavhengig av livssituasjon og sosial bakgrunn. Forskning viser at ikke alle barn opplever dette. Hvordan møter du og dine kolleger barn som er utenfor, som ikke trives og som utfordrer dere – barn som bærer tungt? Får alle sammen et likeverdig tilbud? 

I mai 2019 vil de beste fagfolkene fra Norge, Sverige og Danmark vise hva som kjennetegner en barnehage som gjør en forskjell. En barnehage som kan bidra til å bryte uheldige mønster. Det skal handle om et likeverdig tilbud. Om å gi hvert barn en sjanse. 

 Vårt mål med denne konferansen er at du skal kjenne deg bedre rustet til å møte alle barn – og deres foreldre. Sånn at du og dine kolleger kan gjøre en forskjell!
 


 

 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  3000,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2750,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Anitha Gunnarsson
Anita Gunnarsson er førskolelærer og leder av Stella Nova barnehage i Stockholm.

Lisbeth Iglum Rønhovde
Ansatt i PPT som rådgiver. Spesialist på barn og unge med utfordrende atferd. Forfatter av flere bøker, Blant annet "Kan de ikke bare ta seg sammen?"

Kristina Henkel
Svensk likestillingskonsulent for barnehager og skoler med lang erfaring fra praktisk likestillingsarbeid. Medforfatter av boken "Gi barna 100 muligheter istedet for 2".

Thomas Nordahl
Professor og ekspert på ledelse i barnehage og skole. Ledet ekspertgruppen som har vurdert tilbudet til barn med særlige behov.

Inga Marte Thorkildsen
Byråd i Oslo med ansvar for utdanning og kunnskap

Kristina Avenstrup
Leder for Bôrnehusene i Kokkedal i Danmark. Aktuell med boken «Kom ind i legen»

Marion Berg Kolpus
Kommunepolitiker i Færder kommune, eier og driver av Tiriltoppen barnehage

Lavdim Alihajdaraj
Barnehagelærer og spesialpedagog, Titiltoppen barnehage

Jens Andersen
Pedagogisk psykologisk rådgiver, tilknyttet University College Nordjylland

Birgitte Fjørtoft
«Læringens ville veier – etiske møter i barnehagen»