Logg inn:
Logo
Ny kunnskap om vennskap, læring, motstand og lek
 
Vennskap, læring, motstand og lek i barnehagen er temaer som er aktuelle og mye diskutert. Dette er også temaene for de fire første bøkene i serien Barndom i barnehagen på forlaget Cappelen Akademisk. Serien redigeres av Maria Øksnes sammen med temaredaktører. Nå kan du møte Maria Øksnes og alle de fire temaredaktørene på en dagskonferanse i Oslo 14. november. 

Torben Hangaard Rasmussen, dansk pedagog og forfatter

LEK I BARNEHØYDE

Torben Hangaard Rasmussen vil gjennom eksempler prøve å forstå lek som et kroppslig fenomen. Leken er en måte å eksistere på som vi voksne må forstå!

Anne Greve, førsteamanuensis ph.d ved HiOA

BØR VI SLUTTE Å SNAKKE OM 'VENNSKAP' I BARNEHAGEN?

Anne Greve vil i sin presentasjon problematisere hvordan vennskapsbegrepet kan bli brukt i barnehagen. Vi må leve med at noen barn kanskje ikke får venner i barnehagen, samtidig som vi holder fast ved at vennskap er verdifullt.

Marcus Samuelsson, svensk professor i pedagogikk ved Linkôpings universitet

BARNS MOTSTAND I BARNEHAGEN

Marcus Samuelsson løfter frem ulike begreper, perspektiver og teorier som anvendes i motstands-forskningen og viser hvordan disse kan hjelpe de som arbeider i barnehagen med å forstå og forholde seg til barns motstand.

Einar Sundsdal, førsteamanuensis i pedagogikk, NTNU

KAMPEN OM BARNEHAGENS LÆRINGSFORSTÅELSE

Einar Sundsdal vil gjøre rede for og drøfte ulike synspunkter på læring i barnehagen, og hva de har å si for den pedagogiske praksisen.

ARRANGERES AV UTVIKLINGSFORUM I SAMARBEID MED FORLAGET CAPPELEN AKADEMISK

 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1550,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  1450,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 1350,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
 KURSHOLDER
Maria Øksnes
Maria Øksnes, ph.d., er førsteamanuensis i pedagogikk ved Program for lærerutdanning, NTNU, Trondheim. Hun har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand, barns lekekultur.

Einar Sundsdal
Einar Sundsdal, førsteamanuensis i pedagogikk ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har doktorgrad i pedagogisk filosofi fra Universitetet i Oslo.

Anne Greve
Anne Greve er ph.d. i utdanningsvitenskap og ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Torben Hangaard Rasmussen
Dansk pedagog og forfatter

Marcus Samuelsson
Svensk professor i pedagogikk ved Linkôpings universitet