Logg inn:
Logo
God kommunikasjon mellom voksne
 
Å være barnehagelærer handler ikke bare om å arbeide med barn. Det innebærer også mange møter med andre voksne: Å møte foreldre på morgenen og når barnet hentes på ettermiddagen, på foreldremøter og i samtaler med kolleger og andre fagfolk. Alle disse voksenkontaktene er viktige – og ikke helt enkle. 
Heldigvis har Petra Krantz Lindgren en forskningsbasert "oppskrift" å tilby som kan gjøre dette lettere.  Hun vil blan annet snakke om -

 

  • Hvordan snakker man for eksempel til foreldre om problemer som angår deres barn?
  • Hva sier man til de voksne som ikke bryr seg om å følge barnehagens regler?
  • Hvordan får man kolleger til å lytte og til å bry seg om det som man selv synes er viktig?
  • Og hva gjør man når man blir trett og lei av å høre på en kollega som klager hele tiden?  

 

Den svenske atferdsviter, forfatter og blogger Petra Krantz Lindgren vil i sitt kurs peke på de muligheter som hvert individ har for å påvirke kommunikasjonen og dermed også bidra til å skape forutsetninger for kontakt og samarbeid. Mange kjenner Petra fra hennes populære bok (og kurs) Barns sunne selvfølelse – voksnes ansvar.

 Kurset retter seg til alle som er ansatt i barnehager, og dette er noen av temaene som blir berørt: 

  • Når ingen lytter. Vanlige feil i kommunikasjonen
  • Å lytte aktivt. En modell i fire trinn
  • Hvis du snakker sånn, så blir det ingen kontakt!
  • Å uttrykke sine grenser med respekt
  • Konstruktiv og likeverdig konfliktløsning  

På kurset blandes teori og konkrete eksempler med praktiske øvelser slik at deltakerne vender tilbake til sin arbeidsplass med engasjement og håndfaste metoder.

 

DOKUMENTER TIL NEDLASTING
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 650,-
Ved flere enn  7 deltagere, kr.  595,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 550,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
 KURSHOLDER
Petra Krantz Lindgren
Petra Krantz Lindgren er atferdsviter, blogger og forfatter med særlig fokus på foreldres og pedagogers lederskap.