Logg inn:
Logo
Realfag i barnehagen - små forskere, stort arbeid

Hverdagslivet i barnehagen inviterer til realfagsundersøkelser, og med regjeringens realfagssatsning skal det bli mer av dette i årene som kommer.  Vi har derfor satt sammen et program for en 2-dagers konferanse med de beste fagfolkene fra Norge, Sverige og Danmark. Du vil få beskrivelser av barns læring i realfagsaktiviteter, realfagsdidaktiske modeller og synspunkter på dokumentasjon og evaluering av ulike realfagsopplegg. Og det blir eksempler fra arbeid med så vel de yngste som de eldste barna.

Alle bidragsyterne på konferansen tar utgangspunkt i at det alltid er et element av lek i barns måte å nærme seg realfaglige utfordringer. Derfor vil lekperspektivet stå sentralt i denne konferansen.Konferansen arrangeres av Utviklingsforum i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Stiftelsen Kanvas og Skedsmo kommune.

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 2950,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2750,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2500,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Stig Brostrøm
Professor ved Århus universitet.

Merethe Frøyland
Leder av Naturfagsenteret

Johanna Strand
Barnehagelærer i Betha Thorsen Kanvas-barnehage

Hanne Finstad
Leder av Forskerfabrikken

Svein Sjøberg
Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

Camilla Bjørklund
Dosent ved Gøteborg Universitet

Else H. Devold
Barnehagelærer ved Tøyen skole

Ann Elisabeth Knudsen
Dansk lektor i psykologi, hjerneforsker og forfatter

Gunnbjørg Hauge
Pedagogisk ansvarlig ved @Pi-parken