Gode ledere må være innovative, kulturelle arkitekter. De må kunne tenke nytt, og ikke bare lene seg på det som har vært, mener Tore Hillestad.

Tydelig leder? Joda. Begrepet er greit nok, og det er viktig å være tydelig som leder. Men Tore Hillestad vil heller peke på et annet begrep som nå brukes mye innen ledelse: "Transformasjonsorientert ledelse", en form for ledelse som hele tiden har nødvendige endringer øverst på dagsorden.
 
– Slik ledelse trengs også i barnehagen! Mye er bra i måten barnehager blir ledet på, men det er også betydelige utfordringer, sier Hillestad.
 

Tore Hillestad er dr.oecon og
programdirektør for nasjonal
lederopplæring i barnehagen ved
Norges Handelshøgskole i Bergen.
Tore Hillestad er dr.oecon og programdirektør for nasjonal lederopplæring i barnehagen ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Under Lederforum 2017 skal Hillestad snakke om organisasjonskultur og ledelse i barnehagen. Er organisasjonskulturen et aktivum eller en barriere for utvikling og innovasjon? Og hvorfor bør barnehagestyrere se seg selv som kulturelle arkitekter?
 
– De siste 10-15 årene har det skjedd mye som har endret kravene til en god leder i barnehagen. Eiere og myndigheter har stilt større og andre krav enn tidligere, og i tillegg har full barnehagedekning ført til konkurranse barnehagene imellom. I en slik situasjon kan ikke lederen leve i tradisjonen, sier Hillestad.
 
lederforum 2017 I mars 2017 samler vi lederne til en konferanse på Oslo kongressenter. Her kan du høre mer fra Tore Hillsetad og du vil møte mange andre interessante foredragsholdere. Ben Furman, Dion Sommer, Liv Ingrid Håberg, Mette Vaagan Slåtten, Palma Kleppe, Pia Halvorsen, Robert Ulman og Tove Erna Belland kommer, kommer du?

Følge denne linken for å lese mer om LEDERFORUM 2017
 
 

Dilemmaer

I en kultur som er historisk betinget, som barnehagekulturen på mange måte er, vil det oppstå noen dilemmaer, mener han. Og nettopp her ligger mange av barnehagelederens utfordringer. I mange sammenhenger er det helt nødvendig å løsrive seg fra noe av tradisjonen.
 
– Barnehagen har blant annet en tradisjon for mer eller mindre flat struktur. Alle kan gjøre alt, og det er nesten et ideal at alle skal gjøre alt. Da blir det gjerne lite ledelse, i hvert fall lite tydelig og god ledelse. Men det betyr ikke at man skal kaste alt man har stått for på båten. Absolutt ikke. Barnehagene har for eksempel vært ekstremt gode på omsorg og relasjoner. Det er helt opplagt kvaliteter som man skal ha med seg videre. Men kanskje har man ikke vært så gode til å stille kritiske spørsmål til seg selv og egen virksomhet? Derfor må man være åpne for å tenke nytt og være innovative, også på områder der man har hatt en "god tradisjon". Og det å være innovative i organisasjoner som har lange tradisjoner, det viser all erfaring er vanskelig.
 
Hva kjennetegner organisasjonskulturen der flertallet av de ansatte er åpne for å tenke nytt?
 
– Organisasjonskulturer som er åpne for å tenke nytt og som er innovative kjennetegnes av stor grad av eksperimentering, evne og vilje til å ta risiko og fokusere på langsiktige resultater, fremfor kortsiktige. Disse kulturene er nysgjerrige på ny kunnskap og innsikt, og utnytter de perspektivene og bidrag som nyansatte representerer.
 

Godt utgangspunkt

Myndighetenes satsing på ledelse i barnehagen er blitt godt mottatt, opplever Hillestad. Det er et svært godt utgangspunkt.
 
– Men da må man være villig til å se på organisasjonskulturen med nye øyne. Her har lederen, både styreren og den pedagogiske lederen, en viktig rolle. Ja, en nøkkelrolle, vil jeg si. Og de bør begge bevege seg i retning av transformasjonsorientert ledelse, sier Tore Hillestad.