Å delta på denne konferansen vil være en fin måte for flere å oppdatere seg på forskning og hente inspirasjon til det videre arbeidet med realfag i barnehagen.

Bydel Østensjø i Oslo har meldt på en stor kontingent deltakere til Nasjonalt barnehageforum i november, der tema er Realfag i barnehagen. Små forskere – stort arbeid.
 
– Hvorfor, seksjonsleder barnehage, Nina Corneliussen?
 
– Vi jobber mye med helhetlige satsninger i bydelen vår, og prøver å få til at vi går i samme retning. Realfag har vi ikke rukket å dykke så dypt inn i tidligere, men nå har vi en ambisjon om å gi det et løft, og at realfag skal bli en av satsingen våre det neste året. Jeg har også hørt en av foredragsholderne tidligere, Else H. Devold, og ble svært inspirert av henne. Også resten av programmet ser spennende ut, så derfor meldte jeg på alle 25 styrerne i de kommunale barnehagene våre. Noen tar også med seg pedagogiske ledere. Og når vi skal gjøre slike felles løft, er det alltid en fordel å ha være sammen om det. Alle samlet gir et bedre løft!
 
Nasjonalt Barnehageforum 2016 Vil du lære mer om hvordan du kan jobbe med realfag i barnehagen? Sjekk ut programmet på konferansen 21. og 22. november 2016:

"Realfag i barnehagen - små forskere, stort arbeid. Gå hit for å lese mer om konferansen.
 
 
– Hva er ellers planene framover når det gjelder realfag?
 
– Oslo kommune er blitt "realfagskommune", og det ligger noen føringer på at det er ønskelig med en større oppmerksomhet på dette fagområdet. Enkeltpersoner og enkeltbarnehager har nok jobbet med det tidligere også, men nå ønsker vi å få til et samlet løft. Vi har blant annet noen "pedagogiske verksteder" hvert år, for de pedagogiske lederne, og tidlig i 2017 kommer dette til å handle om realfag. ­
 
– Ser du spesielle utfordringer når det gjelder akkurat realfag som en felles satsing?
 
– Kanskje er det en del barnehagelærere som ikke har realfag øverst på ønskelisten over det de vil jobbe med, men min erfaring er at det går veldig bra når man ser at dette ikke handler om å sette i gang mange nye aktiviteter, men mer om å bli bevisste på det man allerede gjør. Man driver med realfag når man lager mat, når man går på tur og snakker om det som er rundt en, osv. Noe kunnskap må man ha, men det handler mer om å få en bevisst holdning og "realfagsvinkling" på det man allerede gjør, sier Nina Corneliussen.
 

Mangeårig satsing i Skedsmo

Også Skedsmo kommune har meldt på et stort antall deltakere til konferansen. Dette er et ledd i en mangeårig satsing på realfag, forteller Tone Røysum Kleven, nestleder i Pedagogisk- Psykologisk avdeling i Skedsmo kommune.
 
– Å delta på denne konferansen vil være en fin måte for flere å oppdatere seg på forskning og hente inspirasjon til det videre arbeidet med realfag i barnehagen. Det er alltid en fordel at flest mulig hører det samme når man skal drive et arbeid videre.
 
– Hvordan har dere arbeidet med realfag fram til nå, og hvilke ambisjoner har dere?
 
– Vi har lang tradisjon for å jobbe med realfag i Skedsmo kommune. Noe av det som har skjedd de seneste årene er at det er arrangert inspirasjonsdager for assistenter, fagarbeidere og pedagogiske ledere i alle barnehagene. Naturfagssenteret, matematikksenteret og Else Devold har stått for det faglige innholdet. Dette året har alle barnehager hatt muligheten til å søke om midler til realfagsprosjekter i egne barnehager. Seks barnehager er tildelt midler og det blir spennende å følge prosjektene deres.
 
Bråtejordet barnehage er en ny kommunal barnehage som åpnet høsten 2016. Det planlegges at denne barnehagen skal bli en ressursbarnehage for realfag. Videre er PP-tjenesten i samarbeid med to barnehagestyrere i ferd med å revidere kommunens kvalitetssikringsplan for opplæring i de grunnleggende regneferdighetene, forteller Kleven.
 
– Skedsmo ble realfagkommune fra i høst. Det er planlagt et lærende nettverk, der skoler og barnehager i Lillestrøm deltar sammen for å utvikle metoder som fremmer elevenes nysgjerrighet og interesse for fagområdene naturfag i skolen, og natur, miljø og teknikk i barnehagen. Det blir også satt i gang et fagnettverk for barnehagene hvor to pedagoger fra hver barnehage treffes til faglig utvikling og erfaringsdeling. Det er søkt om utstyr og planen er at utprøving av dette utstyret blir gjennomgående tema i nettverkene.
 
– Hvilke utfordringer møter dere i arbeidet med realfag i barnehagen?
 
– Det handler om å jobbe systematisk, over tid, og legge til grunn en helhetlig tilnærming i arbeidet med fagområdet, sier Tone Røysum Kleven.