Komiteen bak Nokut-evalueringen ønsker førskolelærerutdanning på masternivå.

Debatten om fremtidens førskolelærerutdanning er igang. Et av de mest innovative forslagene fra Nokut-komiteen er å tilby utdanningen som et integrert masterprogram, itillegg til et 3+2 -program som foreligger idag. I hovedrapporten fra nokut uttrykkes dette:
Søkningen tilførskolelærerutdanningen er svak og de siste årene stadig synkende, et faktum som også settes i sammenheng med yrkets lave status. Det kan derfor synes lite formålstjenlig å foreslå at det utvikles integrerte mastergradsutdanninger som retter seg mot arbeid i barnehagefeltet, i tillegg til de 3 + 2 ordninger som allerede er utviklet ved en rekke institusjoner. Likevel mener komiteen at det er veien å gå. I tillegg til faglige argumenter, antas det at en integrert mastergradsutdanning kan tiltrekke sterke og ambisiøse søkere som ønsker å utdanne seg for arbeid med små barn, men som ikke kan tenke seg å ta en tradisjonell førskolelærerutdanning. Både den treårige og en eventuell femårig utdanning bør være regulert av rammeplan (Nokut, 2010, s.92).
Leder av Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, uttaler begeistring over forslaget på forbundets nettsider:
– Det er gledelig at komiteen av faglige grunner har landet på at førskolelærerutdanningen bør være på mastergradnivå. Det er i tråd med debatten vi har hatt i sentralstyret. Behovet for en utvidelse er åpenbar, sier Bjerkestrand.
Bjerkestrand ser på forslaget som et startskudd for en fast femårig utdanning for førskolelærere, og uttrykker videre:
– Selv om flertallet ikke går inn for en femårig utdanning, ser vi forslaget om å sette i gang forsøk med masterutdanninger – og at det gis støtte til dette – som et startskudd for fremtidig mastergradutdanning for førskolelærere.
En femårig utdanning kan etter komiteens oppfatning være en vei å gå for å styrke statusen og søkermassen  til førskolelæreryrket. Komiteen uttrykker bekymring over varierende kvalitet og innhold i ulike utdanningsmodeller, og stiller krav til universitetene og høgskolene om å sikre at alle førskolelærere får samme grunnleggende kompetanse.

Diskutér i kommentarfeltet: Bør førskolelærerutdanningen bli femårig?