Kunnskapsdepartementet har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere barnehagesektoren.

Barnehagesektoren har de siste årene vært gjennom en enorm vekst og omstilling. Det har vært en storstilt utbygging av barnehageplasser, rett til plass har blitt innført og fra 2011 skal barnehagesektoren rammefinansieres. - Det er viktig at regelverket og styringen av barnehagesektoren holder tritt med denne utviklingen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen oppnevner derfor i dag et offentlig utvalg som skal gjennomgå og vurdere behovet for endringer i lovverket. Dette skal bidra til å sikre at regelverket er godt nok tilpasset framtidens barnehagesektor.

Utvalget er bredt sammensatt av fagpersoner fra forskningsmiljø og representanter fra statlig og kommunal sektor. Konstituert fylkesmann i Hedmark Sylvia Brustad skal lede utvalget. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2011.

Følgende oppnevnes som medlemmer av utvalget:

Konstituert fylkesmann Sylvia Brustad, leder, Hamar
Professor Victor Norman, Bergen
Seniorrådgiver Oda Randi Reinfjord, Trondheim
Direktør Hans Christian Holte, Oslo
Førsteamanuensis Per Botolf Maurseth, Oslo
Rådmann Karl Audun Fagerli, Lierne
Forsker Lars Gulbrandsen, Oslo
Ordfører Hanne Braathen, Storfjord
Førsteamanuensis Berit Bae, Oslo
Rådgiver Jon Christian Fløysvik Nordrum, Oslo
Politisk rådgiver Aashild Ravnanger, Askøy (Utdanningsforbundet)
Administrerende direktør Arild Olsen, Bodø (Private Barnehagers Landsforbund)

Les utvalgets mandat her.Kilde: Kunnskapsdepartementet.