Et nytt kartleggingsverktøy i Oslo kommune ble gjenstand for debatt på Oslo Utdanningsforbunds Barnehagepolitiske Konferanse.

Bli med å diskutér og last ned "Her kommer jeg..." nederst i artikkelen!

Utdanningsetaten i Oslo Kommune har de siste månedene innført pilotprosjektet "Her kommer jeg…" – fra skole til barnehage i bydelene Østensjø og Gamle Oslo. Fra høsten skal ytterligere fem bydeler delta i prosjektet. Pedagogisk leder i de gjeldende barnehagene er dermed pålagt å fylle ut snaut femti sider om hvert enkelt barn. Punktene i skjemaet, som i utstrakt kartlegger barnets ferdigheter på ulike områder, skal deretter oversendes skolen. Dette er stikk i strid med hva det oppfordres til i Rammeplan for barnehager:

Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte.

Førskolelærere engstelig for konsekvenser av ordrenekt

Det nye kartleggingsverktøyet ble gjenstand for grundig gjennomgang og kritikk på Utdanningsforbundet i Oslo sin barnehagepolitiske konferanse sist uke. Det største dilemmaet som ble behandlet på konferansen, er hvordan førskolelærere som er tilsatt i gjeldende bydeler kan yte motstand mot prosjektet uten å stå i fare for å miste jobben. Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno, svarte på spørsmål fra salen om hvilken mulighet førskolelære har til å nekte å delta i prosjektet, at de ansatte i barnehagene er pålagt å utføre den jobben arbeidsgiver har bedt dem om å utføre. Men medfører dette egentlig riktighet?

Både Atle Danielsen fra Utdanningsforbundet i Oslo og spesialkonsulent fra Utdanningsforbundet, Jon Kaurel, uttalte seg svært kritisk til pilotprosjektet i sine innlegg. Begge oppfordret førskolelærere til å utvise faglig profesjonalitet og å yte motstand mot denne formen for individvurdering.

Tiltaket fra Oslos Fylkeslag, og de stemmene som kom frem under konferansen, viser et prisverdig engasjement. Likevel blir spørsmålet om hvem som skal støtte førskolelæreren som yter motstand mot "Her kommer jeg…" hengende i luften.

Tvetydighet om støtte fra Utdanningsforbundet

Nestleder i Utdanningsforbundet i Oslo, Ellinor Gilberg, bidro i sitt avsluttende innlegg til å understreke denne usikkerheten. Hun la frem flere av debattspørsmålene fra Utdanningsforbundets hefte Profesjonell i hverdagen – spørsmål til debatt. Gruppevis ble vi blant annet satt til å diskutere følgende spørsmål:

Hvordan bør førskolelærere påvirke den lokale barnehagepolitikken slik at den bidrar til økt kvalitet i barnehagetilbudet?

Med dette spørsmålet oppstår også problemet. Hvordan kan førskolelærere i bydel Østensjø og Gamle Oslo overhodet bidra til å påvirke lokalpolitikken, når prosjekter som "Her kommer jeg…" blir innført uten dialog med barnehagene? Og hvordan kan de samme menneskene yte motstand mot en slik overkjøring, dersom de ikke har sitt fagforbund i ryggen?

Et annet kontrastfylt spørsmål fra Utdanningsforbundets hefte er: Hvordan kan barnehagen gi relevant tilbakemelding til foreldrene om barnas utvikling uten at det blir gjort til formell vurdering i strid med rammeplanen? Også i dette spørsmålet vil det være naturlig å forvente at forbundet skal støtte sine medlemmer, når de aktivt jobber for å bidra til en god dialog mellom barnehage og hjem. "Her kommer jeg…" undergraver denne dialogen.

Slik jeg oppfatter det, er det uenighet innad i Utdanningsforbundet om hvordan de skal forholde seg til denne saken. Likevel registrerer jeg at det har oppstått et positivt engasjement fra forbundet den siste tiden, i forhold til å våge å ta debatten.

 

Sagt om "Her kommer jeg…" ved Utdannningsforbundet i Oslos barnehagepolitiske konferanse:

"Her kommer jeg…" er det siste og grelleste eksempel på individvurdering i barnehagen. Jon Kaurel, spesialkonsulent utdanningspolitisk avdeling, Utdanningsforbundet.

Hvem skal tolke dette materialet – Barnehagen eller skolen? Atle Danielsen, Utdanningsforbundet i Oslo, Seksjon barnehage.

Er det utdanningsetatens ferdighetsmodeller som nå skal være målet for våre barn? Britt Nordbrønd, høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo.

 

Last ned "Her kommer jeg...".

 

Mer om "Her kommer jeg…":

Artikkel, NrK: Oppfordrer til boikott

Artikkel, Klassekampen: Nekter å evaluere barna

Debattinnlegg, Dagsavisen: Hvor vil vi med barnehagen?

Debattinnlegg, Aften: Barnehageforeldre overkjøres

Bydel Alna

 

For å bli med i diskusjonen må du være medlem eller ha en profil på Barnehageforum. Opprett din egen profil gratis her.