Språk og taletrening for barn med Down syndrom

For barn med Down syndrom er det oftest slik at de har en langt bedre språkforståelse enn utviklet talespråk.

Les mer >>

Språk og taletrening for barn med Down syndrom

For barn med Down syndrom er det oftest slik at de har en langt bedre språkforståelse enn utviklet talespråk.

Les mer >>

Hjelp til pedagogisk dokumentasjon

Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.

Les mer >>

Babykommunikasjon med tegn gir bedre språk

Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?

Les mer >>

Skal du søke om PC til et barn med funksjonsnedsettelse?

Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.

Les mer >>

Karlstadmodellen, - en språkutviklingsmodell

Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.

Les mer >>

Kjenner du barn som stammer?

Stamming kan være utfordrnde å forholde seg til. Her finner du gopde råd. Det finnes også en del ting man bør unngå.

Les mer >>

Babykommunikasjon med tegn gir bedre språk

Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling?

Les mer >>

Kjenner du barn som stammer?

Stamming kan være utfordrnde å forholde seg til. Her finner du gopde råd. Det finnes også en del ting man bør unngå.

Les mer >>