Skal du søke om PC til et barn med funksjonsnedsettelse?

Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.

Les mer >>

Hjelp til pedagogisk dokumentasjon

Barnehageforums spesialpedagog Tone Rebbestad presenterer ulike verktøy for kartlegging og dokumentasjon av barns utvikling.

Les mer >>

Skal du søke om PC til et barn med funksjonsnedsettelse?

Her finner du litt om nytten av databruk og hvilke punkter du skal tenke på når du begrunner en søknad.

Les mer >>

Språk og taletrening for barn med Down syndrom

For barn med Down syndrom er det oftest slik at de har en langt bedre språkforståelse enn utviklet talespråk.

Les mer >>

Tegn til tale – en vei til språket for enkelte

Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.

Les mer >>

Et tilpasset Tusenfryd

Snoezelen pedagogikken fokuserer på allsidig sansestimulering. De har gjerne rom med navn etter fargene...

Les mer >>

Pictogram som alternativ kommunikasjon

I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.

Les mer >>

Karlstadmodellen, - en språkutviklingsmodell

Karlstadmodellen er en språkutviklingsmodell som har eksistert siden 70-tallet. Den har blant annet blitt brukt mye med barn med Downs syndrom.

Les mer >>

Pictogram som alternativ kommunikasjon

I denne artikkelen tar Tone Rebbestad for seg pictogramer som alternativ kommunikasjon.

Les mer >>