Reglene for tilsyn av barnehager

I dette brevet til kommuner og fylkesmenn klargjør BFD reglene for tilsyn på barnehagesektoren.

Les mer >>

De mest vanlige spørsmål om ferieavvikling

Her vil du få svar på de mest vanlige spørsmål som mange lurer på når det gjelder hvilke rettigheter du har med hensyn til avvikling av ferie

Les mer >>

Forskrift om pedagogisk bemanning

Dette er en forskrift til Lov om barnehage som angir norm for pedagogisk bemanning, styrers tid til administrasjon og midlertidig dispensasjon

Les mer >>

Forskrift om midl. og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og ped.leder

Denne forskriften beskriver hva som må ligge til grunn for å få invilget dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehagen

Les mer >>

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.

Les mer >>

Barnehagloven i praksis

Utdanningsforbundet har laget et hefte som beskriver barnehageloven i praksis

Les mer >>

Pedagogisk bemanning i barnehagen

Mange barnehager har tolket lovverket rundt dette feil, derfor kommer Kunnskapsdepartementet med en veileder

Les mer >>

Ferieloven

Det er ofte de ansatte har spørsmål rundt ferieavvikling. Svarene finner du i ferieloven av 1. januar, 1990.

Les mer >>

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Denne forskriften setter en makimalgrense for hva foreldrene skal betale for en barnehageplass

Les mer >>