Logg inn:
Hva lykke er
Gå på en gressgrodd setervei
i tynne, tynne sommerklær,
klø sine ferske myggstikk
med doven ettertenksomhet
og være ung og meget rik
på uopplevet kjærlighet.
Å få et florlett spindelvev
som kjærtegn over munn og kinn
og tenke litt på vær og vind.
Be prestekravene om råd
og kanskje ja – og kanskje nei –
han elsker – elsker ikke meg.
Men ennå ikke kjenne deg.
Inger Hagerup
DIVERSE AKTIVITETER
Hvordan er det å være liten og sårbar i trafikken?
Introduksjon til nettbaserte kurs om matematikk i barnehagen
Trenger dere tips til hvordan dere kan jobbe med matematikk i barnehagen?
FORMING