Logg inn:
Når barn blir syke av den norske barnehagen
Vigdis Foss   14.02.19
Trenger barnehagelærere og lærerutdannere å se nærmere på sine forestillinger om det frie, lekende barnet?
I Barnehagefolk nr. 4, 2018 skriver Alicja Sadownik at tilhørighet og deltakelse står på spill når migrantbarn begynner i den norske barnehagen. Sadownik har intervjuet polske barn om deres møte med barnehagen Når barn forteller om å være ny i den norske barnehagen. De polske barna forteller om en drømmebarnehage der barn kan leke hele dagen, men barna kan deretter deles i to kategorier: De som får støtte til å lære språket og delta i lek og de som blir overlatt til en praksis der tanken om at «alt ordner seg bare barn leker og er sammen» råder – i praksis opplever de at de blir overlatt til seg selv. Å høre til en barnesentrert barnehage og et lekebasert felleskap har, paradoksalt nok, sine utfordringer, skriver Sadownik.
 

Da mammaen min sa "i morgen er det barnehage," var jeg bare redd. Å nei. Ikke dette igjen. Jeg hadde jo ingen der.» sier Agata.

 
 
«Barn lærer språk når de leker med andre, tenker barnehagelærerne i den ene kategorien barnehager, men barna erfarer at de ikke får, eller kan, være med å leke når de ikke kan språket. Som Agata på 9 år forteller: «Jeg var egentlig alene hele tiden og ventet til mamma endelig hentet meg». Foreldrene til Agata tok muligheten for språkstøtte opp med barnehagen, men det ble sagt at «språket kommer av seg selv, helt naturlig, gjennom lek». «Da mammaen min sa "i morgen er det barnehage," var jeg bare redd. Å nei. Ikke dette igjen. Jeg hadde jo ingen der.» sier Agata.
 
En annen erfaring er Damians som ble syk av barnehagen: «Jeg hatet barnehagen. Virkelig. Jeg ville bare være hjemme. Jeg begynte å si at jeg var syk og etter en stund tror jeg at jeg virkelig ble syk.» Daminan ble virkelig syk og legen konstaterte at han led under stort stress.
 
Patryk, som tilhører gruppen som opplevde å få støtte, forteller her om de beste dagene i barnehagen, nemlig mandager da han var sammen med språkpedagogen Nina:
 
I begynnelsen var jeg bare med Nina. Hun lærte meg noen ord som jeg ikke visste fantes. Jeg lærte henne da noen polske. Etter at jeg har lært noen norske ord begynte Nina å invitere andre barn. Da var det bare lov å bruke de ordene som jeg kunne. Og så har den gutten som jeg lekte med lekt med meg etterpå og andre dager.
 
Sadownik viser oss hvordan barna trenger og får støtte til språk som trengs for å være med i lek. Deretter inviteres noen barn inn i lek der det først bare er lov å bruke de ordene Patryk kan og senere opplever Patryk at han får være med/blir med i leken.
 

Jeg hatet barnehagen. Virkelig. Jeg ville bare være hjemme. Jeg begynte å si at jeg var syk og etter en stund tror jeg at jeg virkelig ble syk.

Vi vet at det å ha nok og kompetent bemanning i barnehagen er avgjørende for å kunne gi den støtte til barn som trenger det. Store mengder rapportering fra barnehagefolk de siste årene tyder på at bemanningssituasjonen ikke er tilstrekkelig mange steder. Vi vet også at det kan være vanskelig å få ekstra hjelp og støtte til barn som trenger det. Det er viktig og det er ansvarlige myndigheter og eieres ansvar å ordne opp i. Når det er sagt er det grunn til å spørre om ikke barnehagelærere bør kunne iverksette relativt enkle tiltakene som skisseres i Sadownik sin tekst? Er utdanningen for dårlig på dette området? Samtidig er det ikke tvil om at holdningen «alt ordner seg bare barn er sammen» også er et problem for disse barna. Det er verken et faglig eller pedagogisk holdbart argument. Det finnes mye handlingsrom mellom "alt ordner seg" og instrumentell språkinnlæring med ditto kartlegging, dette handlingsrommet skal ivaretas gjennom barnehagelærernes allmennpedagogiske kompetanse.
 
Barnehagefolk har spurt Katrine Giæver om en kommentar til Sadowniks funn og tekst.
 
Giæver er universitetslektor ved OsloMet. Hun undervsier i barnehagelærerutdanningen og har språk og kulturelt mangfold som forskningsinteresse.
 
Barneperspektivet i norske barnehager har tradisjonelt sett vært forbundet med et syn på det lekende barnet som fritt og autonomt. Det kan dessverre se ut til at dette synet noen ganger kommer i konflikt med behovene barn som er nye i den norske barnehagen har for støtte til å delta i lek. Til tross for at rammeplan for barnehagelærerutdanningen har noen overordnede føringer for flerkulturelle perspektiver, gir ikke disse noen garanti for at perspektivene implementeres i undervisning på en slik måte at barnehagelærere blir i stand til å legge til rette for lekemiljøer som inkluderer alle barn uansett bakgrunn. En grunn til at problemstillingen ikke berøres kan være redselen for innføre et språklæringsperspektiv som lar instrumentelle aktiviteter overta for fri lek, en annen kan være at man ikke ønsker å fremstille minoritetsspråklige barn i et mangelperspektiv. Å behandle temaet på en måte som setter barnehagelærere i stand til å jobbe godt med inkludering krever kunnskap og innsikt i teorier om språklig og kulturelt mangfold. Jeg vil hevde at dette krever en grundigere implementering av flerkulturelle perspektiver i pensumlitteratur, studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser, samt en faglig oppdatering av undervisere i barnehagelærerutdanningen.

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Hvilken betydning har flerspråklighet?
Hvilken betydning har flerspråklighet?
En mangfoldig barnehage
En mangfoldig barnehage
Mangfold i Barnehagen - 1