Logg inn:
Endringsarbeid er lederansvar
John Roald Pettersen   30.08.18
I mange barnehager pågår det et kontinuerlig endringsarbeid. Et endringsarbeid som gjerne skal gjennomføres i en travel hverdag, og med mange muligheter for å trå feil. Hvordan gjør man de rette valgene?
Rune Holmedal er virksomhetsleder ved Heia barnehage på Nesodden. Der har de gjennomført et omfattende utviklingsarbeid, og under konferansen Endringsledelse i medgang og motgang vil han fortelle om erfaringene de har gjort. Forskningsbasert endringsarbeid – et lederansvar er tittelen på foredraget. 
 
– Hvordan tenker du at leder bør introdusere problemet og den aktuelle forskningen for å få flest mulig med seg? Hvilke fallgruver er det i denne fasen?
 
– Ved ethvert endringsarbeid er det leders oppgave å være pådriver for endringer og gjennomføre endringsprosesser på en måte som håndterer motstand, skaper delaktighet og oppslutning. Her er det mange muligheter for å trå feil. En ovenfra og ned-implementering vil generere motstand og vil ikke legge grunnlag for selvgående og indre motiverte medarbeidere som tar ansvar og blir aktive deltagere for å skape endring. Viktige nøkkelelementer blir å ivareta den enkeltes behov for autonomi, opplevd mestring og følelsen av å være en viktig del av et lag.
 
 
– De fleste barnehager har et personale med en blanding av godt kvalifiserte barnehagelærere og mer eller mindre ufaglærte – men erfarne – assistenter. Hvordan må man gå frem for å få med seg begge disse gruppene?
 
– Det viktigste i endringsprosessen blir å sørge for at alle får samme informasjon om endringene, samme opplevelse av medbestemmelse og at alle får muligheten til å være aktive deltakere i prosessen. Med ulikt kompetansenivå i personalgruppen kan det da være nødvendig med «tilpasset» informasjon og tilpassede arbeidsmåter for de ulike gruppene.
 
– Endringsarbeid skal planlegges og gjennomføres samtidig som man «holder hjulene i gang» som vanlig. Har man tid og økonomi til å klare dette?
 
– Tid er en klassisk mangelvare i barnehagene. Vi har begrensede ressurser til kveldsmøter og plandagene er begrenset i antall. Derfor er det viktig å starte med å se på hvilke ressurser man har tilgjengelig og vurdere om møtestruktur og innhold kan organiseres på bedre måter. Et kritisk blikk på strukturkvaliteten er et nødvendig element i endringsprosessen.
 
– Det er ikke vanskelig å tenke seg at enkelte ansatte stiller seg negative til å ta del i slikt endringsarbeid. Hvordan vil du si at man som leder bør møte slik motstand?
 
– Min erfaring er at de som yter mest motstand i endringsprosesser selv opplever at de har gode grunner for dette. En gjentagende begrunnelse for motstanden er at de har for lite tid, har vært gjennom så mange endringer, er slitne, ikke blir hørt, ikke har påvirkning. I vår prosess har vi håndtert dette gjennom å sørge for at alle er med hele tiden, får samme informasjon, tilpassede utfordringer og opplever at de kan være med å påvirke prosess og beslutninger. Autonomi er et nøkkelord her.
 
– Er det ikke nok at man forsøker å lære av egne feil og erfaringer når man har bestemt seg for å bli bedre på et gitt område? Er det nødvendig å lære av andres suksess og av moderne forskning?
 
– Det kan man tenke, men problemet er jo at de færreste lærer av egne feil og erfaringer, med unntak av de erfaringene som koster oss mye eller medfører ubehag i en eller annen form. Latent i de fleste ligger jo behovet for stabilitet og forutsigbarhet, og når man har funnet løsninger som fungerer ok holder man seg til disse selv om kunnskap om bedre måter å løse utfordringer på er tilgjengelig. – Dersom man er interessert i enkeltbarnets læringsutfall av tiden i barnehagen er det nødvendig å lære av forskning og andres suksess. Barnehagens globale kvalitet, det vil si struktur-, innholds-, og relasjonell kvalitet, har direkte konsekvenser for hvordan livsløpet blir for disse barna. Og min erfaring er at de ansatte genuint bryr seg om barna i barnehagen. Dette i kombinasjon med en faglig kunnskap om hvordan vi bør jobbe pedagogisk og hvorfor, skaper et godt grunnlag for utvikling og kvalitet, sier Rune Holmedal.
Denne artikkelen er åpen for alle!


Dersom du ønsker tilgang til alle artiklene på barnehageforum.no har vi tilbud på medlemskap.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen