Logg inn:
Synliggjøring av mangfold i barnehagen
Som studenter har vi erfart gjennom praksis at mangfoldet i enkelte barnehager synliggjøres i en svært liten grad Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver pålegger barnehagen å synliggjøre mangfoldet. Slik vi forstår begrepet synliggjøring, innebærer det at mangfoldet får en synlig plass i både det pedagogiske arbeidet, gjennom barnehagens materialer og utformingen av rom. Vi som profesjonsutøvere har derfor et stort ansvar i å følge og realisere disse retningslinjene i vår barnehagehverdag.
 
Barnehagens styringsdokumenter pålegger at barnehagen skal synliggjøre mangfoldet og at den skal være åpen for impulser fra den lokale, regionale, nasjonale og globale verden. På bakgrunn av styringsdokumentene og våre egne praksiserfaringer, ønsker vi å rette søkelyset mot barnehagens ansvar angående synliggjøring av mangfold.
 
Vi har erfart at det virke som at synliggjøring av mangfold i enkelte barnehager handler først og fremst om det som fremstår visuelt i barnehagen. Som oftest har vi sett plakater, flagg, plagg e.l. blitt tatt i bruk i barnehagen for å fremme at de har fokus på det flerkulturelle mangfoldet. Vi anser dette som noe mangelfullt, ut ifra vår teoretiske kunnskap. Nettopp fordi synliggjøring handler om så mye mer enn bare det visuelle.
 
Det kan se ut som at synliggjøring visuelt sett, ikke praktiseres med barna som hovedfokus, men derimot gjøres for at barnehagen og dens ansatte skal føle at mandatet blir fulgt opp. Vi som studenter opplever at synliggjøring til tider blir nedprioritert. Det blir satt av lite tid til i barnehagehverdagen til å utforske andre kulturer utenfor og innenfor våre landegrenser. Kan det være tilfellet at det er mangel på kunnskap om synliggjøring av mangfold blant de ansatte i barnehagen, eller at barnehagene fortsetter å ha en monokulturell pedagogisk forankring til tross for at Norge har blitt en flerkulturell nasjon?
 
I media kan vi lese om skoler hvor det blir fjernet ord og setninger fra julesanger, fordi dette oppfattes som forkynning. Vi mener derimot at en slik sterilisering vil føre til halvhjertede markeringer av høytider. Vi mener at det ikke er snakk om forkynning, men kulturell tilhørighet. Det er ikke snakk om å skille minoriteter fra majoriteten, men det å oppleve hverandres mangfold. Vi som barnehagelærere kan miste vårt viktigste fokus, nemlig barna. Det virker som at fokuset heller blir rettet mot presset fra samfunnsmandatet i forhold til synliggjøring. Fokuset burde heller vært på å balansere kulturer, å ikke fjerne egen kultur for å være redd for å tråkke noen på tærne. Ved å gjenspeile mangfoldet i barnehagen mener vi at det for mange barn kan være en nøkkel til trygghet. Dette kan være med å skape stolthet over egen identitet og samtidig være med på at barna blir anerkjent for den de er.
 
Ved at barna er trygge får de mulighet til å være seg selv i barnehagen. Rammeplanen påpeker også at synliggjøring av mangfold kan føre til en positiv nysgjerrighet hos barn. Dette ved å samtale med barn, og bevisstgjøre de ovenfor kulturelle forskjeller og likheter. På den måten kan barna opparbeide seg kunnskap og toleranse for forskjeller, også individer imellom. Å synliggjøre kan skape et felles vi, hvor alle får plass i barnehagens fellesskap. Vi tenker også at dette er viktig i forhold til stolthet over egen identitet og kulturell tilhørighet.
 
I følge barnehageloven har alle barn rett til et likeverdig barnehagetilbud. Er du som barnehagelærer med på å gi alle barn et likeverdig barnehagetilbud, uavhengig av barnets kulturelle bakgrunn? Det er vår jobb som profesjonsutøvere i barnehagen å inneha tilstrekkelig kunnskap for at barna skal bli sett, og dermed bidra til en inkluderende holdning blant resten av personalet. Vi som barnehagelærere må ikke glemme at barna er den viktigste kjernen av synliggjøring. Barnehagen er til for barna, og det er profesjonsutøvers ansvar å gjøre hverdagen til alle barn like meningsfull.
 
Vi ønsker å avslutte med følgende spørsmål:
 
Hva er det som egentlig synliggjøres i barnehagen, og hvem gjør vi det egentlig for?
 

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Velkommen til barnehagen
Tid for nye foreldre
Jeg leser en bok
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
En samtale