Logg inn:
Grunnleggende fakta om barnehagens organisering
Royne K. Berget - daglig leder i Smedhusåsen barnehage   17.11.14
ABC opplæring for politikere og andre personer som tar beslutninger innenfor områder de absolutt burde vite hva de tar beslutninger på
Grunnbemanning, eller antall personer ansatt på en avdeling / base, betyr ikke at de samme folkene jobber fra kl. 06.30 på morgenen til kl. 17.00 på ettermiddagen. De ansatte går i det vi kaller et vaktsystem, der ingen jobber lengre enn 7 timer og 30 minutter. For å fylle ut et vaktsystem, der åpningstiden er på for eksempel 10 timer og 30 minutter, vil en observant leser oppdage at det er en mismatch mellom arbeidstid og åpningstid. Forenklet sett kan vi si at mellom kl. 06.30 – 09.30 og mellom kl. 14.00 – 17.00 går personalet underbemannet. Og da burde jeg nesten ikke nevne at de ansatte faktisk ofte kan være alene med ei barnegruppe både på morgenen og på ettermiddagen.
 
Nå unngikk jeg med vilje å fortelle om pedagogenes arbeidstid, om alle typer tilsyn som er lovpålagt og at alle avdelingsmøter, ansvarsgruppemøter, nettverksmøter, medbestemmelsesmøter, ledermøter, assistentmøter, medarbeidersamtaler og foreldresamtaler helst skal foregå i kjernetida (mellom kl. 09.30 – 14.00 da flest mulig er på jobb og ting er praktisk mulig å gjennomføre). I tillegg foregår alle mulige aktiviteter med barna, lunsj og soving (for de minste) i dette tidsrommet.
 
Her er en liten faktaopplysning fra Lov Om Barnehager å tygge på: § 1. Norm for pedagogisk bemanning:
 
Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.
 
Med andre ord er det fritt fram å spekulere på hvor mange ufaglærte du ønsker å tilsette i tillegg til pedagogen eller pedagogene, og det kan jeg love blir gjort bortover. Her handler det om å spare penger og dermed skjæres det ned på antall ansatte og vikarmidler, og på det området er absolutt ikke alle kommunene barnas beste venn. Min egen kommune Rygge et «godt eksempel» i så måte. Det er viktigere å «effektivisere» enn å tenke langsiktig vinning i et sosialøkonomisk perspektiv.
 
Til slutt et spørsmål til deg kjære politiker: Har du noen gang prøvd å passe 7 ett – åringer og 4 to – åringer alene i en halvtime eller time noen gang, eller 18 tre – femåringer en hel dag alene? Det har jeg, men jeg tviler på at så mange beslutningsdyktige politikere har gjort det. Det anbefales heller ikke, ikke for noen parter. Jeg vil bare presisere at den gangen jeg var alene med hele barnegruppa en hel dag var for 15 år siden da det ikke var vikarer å oppdrive, og jeg vil for all del ikke at mine ansatte skal havne tilbake til den tiden og de tilstandene for å si det sånn. Men, bruk for all del så lite penger dere bare klarer på barnehagesektoren, sånn at kommunen blir drevet effektivt på papiret. Det kommer tilsynelatende til å gå helt greit ei stund, helt til den dagen det skjer en alvorlig ulykke på grunn av underbemanning og vikarstopp. Da blir det dårlig med nattesøvn vil jeg tro, og da er det for seint å angre på det du visste var feil prioriteringer i utgangspunktet.
 

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
Kronikker
Bli kvitt Grandiosa kulturen - og skaff barnehagen en matpolitikk!
Noen kvaliteter som kjennetegner verdens beste førskolelærer
Er vi ikke til stede – vi voksne?
Det er ikke nok «å ha det i seg»
Språkstimulering på rett spor
Foreldremedvirkning – hvis det passer
Torleif, fire år, er marxist-leninist…
Tør du innrømme at du har et favorittbarn?
Den nødvendige samtalen
Små barn treng små barnegrupper
Når du setter deg i andres sted
Barnehagelærer – jeg?
Fri oss fra tidstyvene