Logg inn:
Et godt lekeklima forebygger mobbing
John Roald Pettersen   20.06.17
Men alt for ofte tar de voksne leken for gitt og lar barna klare seg selv.
– Å forebygge utestenging, mobbing og krenkelser i barnehagen handler i stor grad om å utvikle gode strategier for å støtte barns positive samspill og konstruktive forhandlinger. Og ansvaret for å bygge opp dette gode lekeklimaet, det ligger hos de voksne, sier Margareta Öhman.
 
Margareta Öhman er psykolog, familieterapeut og forfatter, kjent blant annet for bøkene Det viktigste er å få leke, Den viktige hverdagen og Empati gjennom lek og språk. 
 
– For de voksne i barnehagen er det viktig å kunne skille mellom barnas naturlige strev med å verne om lek som er i gang og de mer systematiske krenkelser og avvisninger som leder til et negativt samspillsmønster, eventuelt til plaging og mobbing. Derfor er det så viktig at de voksne i barnehagen har gode strategier for hvordan de kan bygge opp gode lek- og samspillklima, mener Öhman.

Nødvendig for alle

I mange barnehager sier de voksne at de ikke har problemer med mobbing og utestenging. Derfor behøver de ikke å jobbe med dette. Det blir feil, mener Öhman. Et positivt klima er mer enn fravær av mobbing og krenkelser.
 
– Om man vil forebygge mobbing, må man arbeide aktivt for en positiv pedagogikk. En positiv pedagogikk som er bygd på hvert enkelt barn styrke, og på en høy bevissthet om relasjoner. Både mellom barn, men også mellom barn og voksne. Dette innebærer blant annet gode strategier for hvordan man kan styrke barn selvfølelse, og hvordan man kan utvikle barns evner til å håndtere konflikter. Og skulle det likevel skje at det oppstår mobbing og kriser, må man ha en plan for hvordan man håndterer det.

Holdning til lek

En bevisst holdning til barn lek er et viktig element i det forebyggende arbeidet, understreker Öhman. Og dette må innebære mer enn at man bare snakker om at lek er viktig. Har man en strategi for hvordan hjelpe barn til å finne lekekamerater? Har man en strategi for hvordan de voksne kan gå inn og veilede og støtte barna? De voksne må være på hugget hele tiden, mener hun.
 
– I svenske barnehager ser vi at mange sier de satser mye på lek. Men når vi ser nærmere etter, så er gjør de egentlig ikke det. De tar leken for gitt, og har oppmerksomheten rettet mot andre forhold og aktiviteter i barnehagen. Det er ingen grunn til å tro at det er så mye annerledes i norske barnehager. Jeg tror god tilrettelegging for lek er helt avgjørende, og noe mange barnehager burde være mer opptatt av, sier Margareta Öhman.
 
 

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
Trivsel
Rutiner for primærkontakten
Flere menn i barnehagen – ensbetydende med likestilling?
Primærkontaktsystemet i barnehagen
De minste trenger de beste
De fleste barn trives i barnehagen, men noen gjør det ikke
Små barn i barnehagen
Ikke alle barn trives i barnehagen
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen
Trygghet – roten til alt godt!