Logg inn:
Kompetanseforskjell, ikke hierarkisk forskjell
Anne-Marit N. Larsson   01.03.13
Jeg er vel utrustet med tanke på utdanning. Men betyr det at må jeg innføre hierarkiske forskjeller i fordelingen av arbeidsoppgaver i barnehagen?
Jeg er så glad jeg snart er 53. Jeg er så glad for at jeg etter hvert føler meg trygg på min egen kompetanse. Jeg er veldig glad for at jeg vet noe om hva jeg vil og kan, at jeg har tenkt gjennom, og stadig tenker gjennom på nytt hva som er «det viktigste i verden», hva som er mine rotfestede målsetninger og kvaliteter. 

Jeg kjenner at det gir meg autoritet og at jeg ikke trenger å bevise for noen at jeg er verdig min posisjon som pedagogisk leder. Jeg våger å stille meg blank og spørre assistentene mine til råds, uten å føle at jeg taper noe. Jeg lar dem være flinkere enn meg når de er det.  Mange ganger er de faktisk det. For jeg kan noen ting, og de kan gjerne noen andre.  

Det er mer jeg er glad for: At jeg kan tørke bord. At jeg får stable i oppvaskmaskinen. For det er noe ved slike dagligdagse oppgaver som gir meg fred.  Dette er faktisk også viktige sysler å ta seg til innimellom, det kan man godt vise både barn og assistenter, ved ikke som leder å unndra seg slike oppgaver. Og så kan man benytte anledningen til å ta med seg barna av og til, lære dem noe om gleden ved å gjøre nyttige ting sammen.

Jeg tror det er viktig å la assistentene få føle, om de er aldri så ufaglærte, at de har min tillit og respekt, at de arbeider med glede fordi deres kompetanse blir verdsatt.  At vi er likestilte som mennesker og samarbeidspartnere selv om vi kan forskjellige ting. Det gjør meg ikke mindre faglært, mindre dyktig eller mindre verd å respektere. Jeg tror også det er viktig at jeg deler med dem og lar dem lære så mye som mulig av det jeg kan som er verdt noe i arbeidet med barna.

Jeg tror egentlig ikke man behøver å bli over femti år for å skaffe seg denne tryggheten i egen posisjon. Jeg tror det er slik for alle, enten de er assistenter eller førskolelærere, at vi simpelt hen må lære oss å tro på egne tanker og opplevelser. Om du har lært aldri så mye på skolen, må du spørre deg selv hva du tror på, hva du vil og hvor din dypeste glede er som du kan dele med dem du skal arbeide med. Det hjelper! Jeg tror det hjelper oss til å bli rausere og tryggere på å dele vilkår og arbeid med alle, uten å skape hierarkier, uten å tape ansikt eller autoritet.

Jeg må si at jeg godt føler at jeg kan gjøre de samme arbeidsoppgavene som assistentene.  Jeg føler også at det er viktig at jeg gjør nettopp det. Men jeg vet også at de kan ikke dele alle mine.


Anne-Marit N. Larsson
er førskolelærer med musikkutdanning og mellomfag i Teater for barn. 

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
Anne-Marit N. Larsson tror ikke på at det er nødvendig å innføre hierarkiske forskjeller i fordeling av arbeidsoppgaver i barnehagen. Hva tror du?
26.02.13
Hei
Jeg er faktisk begynt å tenke motsatt,som førskolelærer, etter å ha lest om hvorfor de finske barnehagebarna scorer suverent bedre enn resten av Europa-nemlig mest pga myndighetenes fokus på å høyne statusen til førskolelæreren. Der har de ansatte klart definerte arbeidsoppgaver,assistenten får ikke ha ansvar for det pedagogiske arbeidet,feks samlingsstunden,førskolelærerne får ikke være kjøkkenhjelp.En lærer bruker vel heller ikke tiden sin på kantinedrift?Det er strenge opptakskravfor dem som ønsker å arbeide som pedagoger-de må gjennom tonåløyer og intervjurunde for å bli ansett som egnet til å jobbe med barn!
 
 

04.03.13

Er det ikke slik at førskolelæreren her i Norge skal se til at assistentene utfører oppgavene sine slik at pedagogikken blir ivaretatt? Barna velger jo ikke hvem som er pedagoger og hvem som er assistenter.
Hvis jeg som pedagog ikke får delta på kjøkkenet med barna går jeg glipp av mange muligheter til å undre meg sammen med barna eller møte de gode øyeblikkene som vi får oppleve sammen med barna. Det er jo enormt med pedagogisk læring i å være sammen med barna i alle deres aktiviteter og hvis jeg må begrense meg til noen få aktiviteter som andre mener er den beste måten å drive oedaogogisk virksomhet, vil mulighetene mine til å påvirke barnas språkutvikling, lek, undring og foreldre samarbeid. Da må jeg si til foreldrene "Beklager, jeg kan ikke være sammen med barnet ditt der fordi .....". Nå overdirver jeg sikkert fordi jeg ikke har lest den finske rammeplan,men det får meg til å undres...
 

12.03.13

Helt på linje med Anne-Marit N. Larsson:) Det er mye pedagogikk i praktiske gjøremål sammen med barna. Vi har en hel dag sammen, og det gjelder å ha fokus på rett sted!! Det er litt stusslig hvis det kun defineres som pedagogisk arbeid å gjennomføre samlingsstund ol. 
 
Pedagogens viktigste oppgave er å bruke sin kompetanse i hverdagen og dele sin kunnskap, slik at vi i Norske barnehager kan bli gode barnehager fordi vi skolerer også de ufaglærte gjennom veiledning i hverdagen. Learning by doing - voksne som barn
 
Med barnet i sentrum og barnets utvikling som motivasjon har vi store arbeidsoppgaver foran oss:) 

08.08.13

Anbefalt
Kjell   30
Appen
Kommentar:
Dette debattinnlegget er tidligere publisert i Barnehagefolk nr. 1/2013 Tema: Læring på barnehagevis.
RELATERTE ARTIKLER
Velkommen til barnehagen
Tid for nye foreldre
Jeg leser en bok
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
En samtale