Logg inn:
Voksne med god og relevant utdanning
John Roald Pettersen   08.11.12
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Barnehagefolk har spurt noen fagpersoner om hva de mener er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer.

Gunvor Løkken, professor ved Høgskolen i Vestfold. Forfatter av blant annet Når små barn møtes og Toddlerkultur:


– Det viktigste for ettåringen er at de som jobber i barnehagen har god og relevant utdanning, og at disse ikke er i mindretall. Det siste er jeg blitt mer og mer klar over i årenes løp, for så lenge førskolelæreren er i mindretall, kan det være vanskelig for han eller henne å få utøvd sin faglighet. Vi har jo diskutert andelen førskolelærere i tiår etter tiår, men fortsatt er vi der at førskolelæreren er i mindretall i de fleste barnegruppene. De bør være i flertall, slår Gunvor Løkken fast.

Det er noen år siden Gunvor Løkken forsket på de minste, men konklusjonene om hva som er viktigst for dem i barnehagen, står fast. I vår fikk hun et nytt møte med denne delen av fagfeltet, da hun var sensor for en gruppe studenter som tok småbarnspedagogikk fordypning. Det var en oppmuntrende erfaring, forteller hun.

– Det var to ting som slo meg: For det første at det har skjedd mye godt på fagområdet småbarn siden Høgskolen i Oslo satte i gang den første fordypningen tidlig på 1980-tallet. En rekke høgskoler har kommet til med småbarnsfordypning etter hvert, og det er mange som har gjort doktorgradsarbeid innenfor dette feltet. Det betyr at når det snakkes om viktigheten av tilknytning, av god kommunikasjon og kvalitet på relasjoner og samspill, så er dette både godt fundamentert kunnskap og det er basert på norsk forskning.

– Det andre som slo meg var at disse studentene, enten de fikk A eller D på eksamen, har fått med seg konkret og viktig kunnskap de kan bruke på småbarnsavdelingene. Det var betryggende! Fundamentet for å drive gode småbarnsgrupper er med andre ord til stede, sier Gunvor Løkken.Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
Er virkelig fundamentet tilstede?? Med mangel på så mange pedagoger , så har jeg min tvil. Ønsker ikke å være negativ, men realistisk må vi være.
Det viktigste vi må sette fokus på nå, må være å rekruttere pedagoger,,,finne gode løsninger på det, der bla. småbarnspedagogikk må være en stor del av grunnutdanningen . Det legges ned store ressurser på å lage normer for pedagogtetthet....ja, vel og bra det, men blir ikke det å starte i feil retning,,,,vi har jo ikke pedagogene!!!

08.11.12
Kjenner meg enig med Sissel. Hvis vi ikke har pedagoger i barnehagen, hva da? Jeg tenker at assistentene er nødt til å få større fokus slik at de kan gi en god omsorg, være med i lek og ha humør sammen med barna. Dette gjør barnet tryggere og jeg tenker at det må vel være det viktigste...!
12.03.13

Anbefalt
Kjell   30
Appen
Kommentar:
Denne artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr. 3/2012
Portrettfoto: Høgskolen i Vestfold
Gode barnehager for ettåringer
Voksenpersoner med god omsorgsevne
Det sanglige samspillet
Stimulering og glede