Logg inn:
Voksenpersoner med god omsorgsevne
John Roald Pettersen   06.11.12
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Barnehagefolk har spurt fire fagpersoner om hva de mener er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer.

May Britt Drugli førsteamanuensis ved RBUP, NTNU og forfatter av bl.a. ”Liten i barnehagen” og ”Barn som vekker bekymring”:

– For en ettåring er det ikke noe som er viktigere enn å være forankret i positive relasjoner til personalet i barnehagen. En ettåring trenger voksenpersoner med god omsorgsevne som kan ivareta barnets behov for nærhet og trygghet, samtidig som vedkommende kan støtte barnets utforskning av relasjoner til andre barn, leker og nære omgivelser på en sensitiv måte.

Det er godt dokumentert at barnehagedagen kan være utfordrende for ettåringen, noe som kommer til uttrykk ved at mange har et høyt fysiologisk stressnivå. Dette er også funnet i barnehager med høy kvalitet. Forskningen viser imidlertid at små barn som inngår i positive voksenrelasjoner med mulighet for tilknytning, ikke blir stresset i løpet av barnehagedagen, sier May Britt Drugli.

– Ettåringen trenger i tillegg en god barnehagestart der foreldrene er til stede mens barnet gjør seg kjent med personalet. Bruk av primærkontakt letter små barns oppstart i barnehagen, og dagene bør ikke være for lange de første to ukene. Det lille barnet drar stor nytte av faste rutiner om morgenen, slik at adskillelsen fra foreldrene blir så smidig og forutsigbar som mulig.

– Ettåringer som blir møtt med varme, omsorg, empati og tilpasset stimulering, og som får hjelp til å regulere følelsene sine på en god måte, finner seg godt til rette i barnehagen. Da kan de også dra nytte av de utviklingsmuligheter som barnehagen gir. Til dette trenger de først og fremst positive voksenrelasjoner og et godt hverdagsliv i barnehagen. Bare de beste voksne er gode nok for ettåringen i barnehage, mener Drugli.Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
Kommentar:
Artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr. 3/2012
Gode barnehager for ettåringer
Det sanglige samspillet
Voksne med god og relevant utdanning
Stimulering og glede