Logg inn:
Kompetanse gir kvalitet
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen   02.01.12
Arild Olsen i PBL og Kunnskapsminister Kristin Halvorsen debatterer om den nye veilederen til pedagognormen
debatt
I forrige nummer av Barnehagefolk anklaget Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund Kristin Halvorsen for å bløffe når de lanserte den nye veilederen knyttet til pedagognormen. Her er Halvorsens svar til PBL.

For foreldre og barn kan en god barnehageplass utgjøre hele forskjellen i hverdagen. Full barnehagedekning, lav pris og høy kvalitet på barnehagetilbudet har derfor vært en av regjeringens aller viktigste satsingsområder.

Regjeringen vil nå heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Alle barn – uansett alder, ballast, bakgrunn og bosted skal få mulighet til å gå i en god, trygg og utviklende barnehage. Slike barnehager krever ansatte med høy kompetanse og solid kunnskap om barn og barns utvikling.

Ingen lovendring

Ansatte med god kompetanse er avgjørende for kvaliteten i barnehagene. I rammeplanen og barnehageloven er det satt nasjonale føringer for å sikre kvalitet i barnehagetilbudet. Kravene til pedagogisk bemanning (pedagognormen) skal sikre tilstrekkelig kvalifisert personale i barnehagen. Den veilederen for pedagogisk bemanning i barnhagen som kunnskapsdepartementet nå har kommet med, tydeliggjør kravene i barnehageloven. Det er ingen endring i regelverket. Det har ligget fast siden 1954.  Det er ikke riktig, slik Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier, at veilederen er snikinnføring av kvalitetskrav i barnehagene. Både kommunale og private barnehageeiere samt Utdanningsforbundet har gitt meg signaler om at veilederen vil bidra til å få flere førskolelærere til barnehagene, og dermed fremme kvalitet i barnehagene.

Det mangler om lag 4 000 pedagoger i barnehagene. Andelen ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet var i 2010 på 13,7 prosent. Departementet antar at klargjøringen av lovens krav til pedagogisk bemanning vil gi behov for flere førskolelærere. Det vil derfor være en mulighet for den enkelte barnehageeier å søke kommunen om dispensasjon fra utdanningskravet og pedagognormen. Veilederen og tydeliggjøringen av regelverket vil i en periode gi en økning i antall personer på dispensasjoner, men på noe lengre sikt vil andelen pedagoger i barnehagene øke, noe som vil sikre økt kvalitet.

Tiltak for førskolelærerdekning

OECD påpeker at et positivt trekk ved norske barnehager er vektleggingen av lek og læring, omsorg og oppdragelse i barnehagen. Men manglende kompetanse kan gi ulik og varierende kvalitet i barnehagetilbudet. Derfor styrker regjeringen nå innsatsen for å øke kompetansen i barnehagene. Det vil bli opprettet flere studieplasser for førskolelærere. Vi vil starte en større fireårig rekrutteringskampanje for å motivere flere til å søke seg til førskolelæreryrket. Jeg vet at det er stor mangel på førskolelærere i dag, særlig i visse deler av landet. Departementet jobber med egne tiltak mot disse regionene. Vi har også de siste årene bedret finansieringen av de private barnehagene. Jeg forventer at kommunene og barnehageeiere skal heve sine ambisjoner for kvalitet i barnehagene. En felles innsats vil gi oss full førskolelærerdekning på lengre sikt, slik vi oppnådde full barnehagedekning.


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
Kommentar:
Denne artikkelen er publisert i Barnehagefolk nr. 4/2011. Tema for dette nummeret er: Barnehagen i verden.
Foto av Kristin Halvorsen: Statsministerens kontor
Hovedfoto: Klausine Røtnes
RELATERTE ARTIKLER
Velkommen til barnehagen
Tid for nye foreldre
Jeg leser en bok
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
En samtale