Logg inn:
Femårig førskolelærerutdanning?
Morten Solheim   24.09.10
Komiteen bak Nokut-evalueringen ønsker førskolelærerutdanning på masternivå.
Debatten om fremtidens førskolelærerutdanning er igang. Et av de mest innovative forslagene fra Nokut-komiteen er å tilby utdanningen som et integrert masterprogram, itillegg til et 3+2 -program som foreligger idag. I hovedrapporten fra nokut uttrykkes dette:
Søkningen tilførskolelærerutdanningen er svak og de siste årene stadig synkende, et faktum som også settes i sammenheng med yrkets lave status. Det kan derfor synes lite formålstjenlig å foreslå at det utvikles integrerte mastergradsutdanninger som retter seg mot arbeid i barnehagefeltet, i tillegg til de 3 + 2 ordninger som allerede er utviklet ved en rekke institusjoner. Likevel mener komiteen at det er veien å gå. I tillegg til faglige argumenter, antas det at en integrert mastergradsutdanning kan tiltrekke sterke og ambisiøse søkere som ønsker å utdanne seg for arbeid med små barn, men som ikke kan tenke seg å ta en tradisjonell førskolelærerutdanning. Både den treårige og en eventuell femårig utdanning bør være regulert av rammeplan (Nokut, 2010, s.92).
Leder av Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, uttaler begeistring over forslaget på forbundets nettsider:
– Det er gledelig at komiteen av faglige grunner har landet på at førskolelærerutdanningen bør være på mastergradnivå. Det er i tråd med debatten vi har hatt i sentralstyret. Behovet for en utvidelse er åpenbar, sier Bjerkestrand.
Bjerkestrand ser på forslaget som et startskudd for en fast femårig utdanning for førskolelærere, og uttrykker videre:
– Selv om flertallet ikke går inn for en femårig utdanning, ser vi forslaget om å sette i gang forsøk med masterutdanninger – og at det gis støtte til dette – som et startskudd for fremtidig mastergradutdanning for førskolelærere.
En femårig utdanning kan etter komiteens oppfatning være en vei å gå for å styrke statusen og søkermassen  til førskolelæreryrket. Komiteen uttrykker bekymring over varierende kvalitet og innhold i ulike utdanningsmodeller, og stiller krav til universitetene og høgskolene om å sikre at alle førskolelærere får samme grunnleggende kompetanse.

Diskutér i kommentarfeltet: Bør førskolelærerutdanningen bli femårig?Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
Jeg ser det som en absolutt fordel å heve kompetansen i barnehagefeltet, og det å få flere med mastergradutdanning tror jeg det kommer mye positivt ut av. Likevel er jeg redd at de fleste som har gjort en master vil sikte "høyere" enn å jobbe som førskolelærer. 5-årig utdanning koster penger, og lønna i dag står, etter min mening, ikke i samsvar med tiden og pengene det koster å ta en utvidet utdanning. Derfor lurer jeg på om studentene etter 5 års utdanning fortsatt vil velge ped.leder-eller førskolelærerstillinger, eller om det vil bli mer fristende å søke styrerstillinger? Jeg tenker det er viktig for styrere å kjenne til hvordan barnehagelivet fungerer i praksis. Kan en gjøre en like god jobb som styrer etter dagens ansvar og oppgaver, uten å ha erfaring med hvordan pedagogikken fungerer i praksis? 
Jeg tenker det ellers i masterforløpet også kan være en fordel å ha en praksis å bygge den videre utdanningen på. Jeg har flere års erfaring fra barnehage, og opplever nå som jeg har begynt på en master i barnehagepedagogikk, at jeg drar nytte av de erfaringene og de opplevelsene jeg har hatt opp gjennom årene. Men som sagt, jeg tror barnehagesektoren trenger et løft for å øke statusen i samfunnet, og ellers får økt kompetansen i et så viktig yrke som vi har! Ja til masterkompetanse!

29.09.10
Først og fremst må vi få utdannet nok folk til de stillingene som er. La de som sitter med 10-20-30 års annsinitet som assistenter og fagarbeidere få en enklere vei til utdannelsen, som å godskrive mange års praksis, og bedre tilbud om arbeidsplassrelatert utdanning. Virker ikke som politikerene har tenkt så langt som til hvordan man skal besette stillinger med full bhg dekning. Opplever lite kommunikasjon mellom høyskolene og politikerene.
Det er mange på disp i førskolestillinger, i allefall i østlandsområdet, og det er ikke bare pluss for kvaliteten.
Jobber selv på disp, og syns selvfølgelig at jeg gjør en fabelaktig jobb. Men jeg er også student, og ser at jeg har masse mere å lære.

20.10.10

Det høyrast positiv ut med ei lengre utdanning, fordi vi ikkje rekk over alt i løpet av 3 år! Men i tråd med ei lengre utdanning bør arbeidsdagen forandra seg. Ei kjernetid som på skulen, og kontortid i forlengelsen av kjernetida!
20.10.10

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Solvett i barnehagen
Om fising, fnising og annet fjas
Her kommer jeg...
Hoppende glade over å bli tildelt stipend
Danske barn blir ”prikkbelastet” i barnehager