Logg inn:
Filosofi i barnehagen - Del 1
Øyvind Olsholt, barne- og ungdomsfilosofene   14.10.09
Dette er den første i en serie artikler om filosofi i barnehagen. Her finner du tipsene, metodikken og ideene til gode filosofistunder!

Innhold

Innledning

  1. Hesten, katten og spørsmålene (Kommunikasjon, språk og tekst)
  2. Slipp følelsene løs! (Kropp, bevegelse og helse)
  3. Aha! (Kunst, kultur og kreativitet)
  4. Hold fast på den røde tråden! (Natur, miljø og teknikk)
  5. De gode problemene (Etikk, religion og filosofi)
  6. Kan et hus dø? (Nærmiljø og samfunn)
  7. Jeg teller, derfor er jeg til (Antall, rom og form)

Filosofi med de yngste barna i barnehagen

Litteraturliste (Utdrag fra boken ”Filosofiske samtaler i barnehagen”)

Innledning

La det være sagt med en gang, dersom noen skulle være i tvil: Barn er tenkende fornuftsvesener. Akkurat som voksne bærer de på tanker, som de søker å uttrykke i ord, begreper og setninger. Ordforrådet er ikke like stort, og setningene kan være mangelfulle og usammenhengende, men som oss opplever de en indre verden, som de søker å uttrykke i språk. Språk og fornuft forutsetter hverandre, og vi bruker begge enten vi tenker alene eller sammen med andre. Men det er særlig når vi tenker høyt sammen med andre at vi blir utfordret i vår egen tenkning.

Sett at den voksne viser et bilde av en krokodille til en gruppe barn, og spør om den er farlig. Ja, svarer barna. Hvorfor er den farlig, spør den voksne. Det er da opplagt: fordi den kan angripe mennesker. Men, spør den voksne videre, kan ikke også hunder angripe mennesker? Jo. Er da hunder farlige? Tja, jo...

Allerede her må barna begynne å reflektere. For det er jo forskjell på krokodiller og hunder selv om begge kan angripe mennesker. Men hva er egentlig forskjellen? Er det at alle krokodiller er farlige mens bare noen hunder er det? Eller er det at krokodiller angriper fordi de er sultne mens hunder angriper fordi de er redde, eller fordi de er opplært til å angripe? Poenget her er ikke å finne frem til ett svar med to streker under, men å åpne for en kritisk og kreativ tankeprosess hvor vi tenker over og forsøker å begrunne de påstander som dukker opp i samtalen.

Noen svar vil være bedre enn andre fordi grunnene som taler for dem er sterkere, mer overbevisende. Mye av formålet med filosofiske samtaler er å hjelpe barna til å oppdage og sette ord på disse grunnene. Det gjør vi ved å møte barnas utsagn med spørsmål, som hjelper dem til å gå inn i sin egen tenkning. Ja, den som utforsker barns tenkning ved hjelp av undersøkende spørsmål har innsett, og tar konsekvensen av at barn er tenkende fornuftsvesener.

Disse tekstene handler om filosofiske samtaler i barnehagen: hvordan vi gjør det, og hvorfor det er en viktig del av livet i barnehagen. Tekstene tar utgangspunkt i de syv fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hver tekst åpner med en kort introduksjon til fagområdet. Deretter presenteres en eller flere aktiviteter – «hendelser» som kan tjene som innledninger til filosofisk samtale – som så kommenteres og utbroderes. Tekstene avrundes med noen filosofiske betraktninger knyttet til de foregående aktivitetene og/eller det aktuelle fagområdet.

Samtlige aktiviteter er hentet fra Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor, av Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise og Ariane Schjelderup, Kommuneforlaget 2008 – nærmere bestemt bokens del II, skrevet av Maaike Lahaise.

Denne artikkelen er åpen for alle!


Dersom du ønsker tilgang til alle artiklene på barnehageforum.no har vi tilbud på medlemskap.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen

Denne artikkelserien av Øyvind Olsholt gir til sammen barnehagen et godt utgangspunkt for å jobbe med filosofi i barnehagen. Artiklene blir publisert en per uke. Du kan også få hjelp og veiledning i vårt ekspertpanel. For mer info besøk barne- og ungdomsfilosofene.

RELATERTE ARTIKLER
Juletradisjoner
Juletradisjoner
Høytidsmarkering i barnehagen
Høytidsmarkering i barnehagen
Filosofi i barnehagen – Del 2