Logg inn:
Yrkestittelen bør fastsettes av Utdannningsforbundet
Unni Bleken   07.10.09
Unni Bleken mener en endret yrkestittel må vedtas av Utdanningsforbundet
Titteldiskusjonen har fulgt førskolelærerne helt fra starten i 1930-årene. Aktiv og opprivende i noen perioder. Nå har det vært rolig siden 1.7.1970. Da bestemte barnehagelærerne og deres fagorganisasjon Norsk Lærerlag å gå over til betegnelsen førskolelærer. Hva var det som fikk barnehagelærerne til å vedta yrkestittelen førskolelærer for seg selv i 1970? Hva var det de håpet å oppnå? Ble forventningene oppfylt? Eventuelt hvorfor ikke? På denne tiden var lærerutdanningen i støpeskjeen, både lovverk og organisering. Barnehagelærer/ førskolelærerutdanningen fikk for første gang egne avdelinger på de etablerte lærerskolene. Komiteen som forberedte den første lov om barnehager la frem NOUen som fikk navnet Førskolen. 

Tendensen var klar: sterke krefter drog sammen for å få en bedre sammenheng mellom skolen og barnehagen og mellom lærere og førskolelærere. Det gjaldt å få barnehagen og de som jobbet der ut av skyggenes dal – barn i barnehage var enda et særsyn i Norge utenom i de større byene. Som vi vet, bestemte Stortinget i 1975 å beholde betegnelsen barnehager da den nye loven ble vedtatt. Dermed fikk vi i Norge den uheldige situasjonen at yrkesgruppen og institusjonen den arbeider i, fikk forskjellig betegnelser. Gode grunner kan nå tale for, i en ganske annen samfunnsmessig situasjon, å vurdere på nytt om dette er en god løsning.

Men hvem bestemmer en yrkesgruppes tittel? 

Det er ingen tvil om at det er barnehagelærerinnene –småbarnpedagogene – barnehagelærerne - førskolelærerne og deres fagorganisasjon som hele veien hittil selv har bestemt sin tittel på sine årsmøter/landsmøter. Dersom tittelen førskolelærer nå skal forandres, må det være ved det samme organ som i sin tid vedtok den: fagorganisasjonen Utdanningsforbundet ved uravstemning blant førskolelærerne og/eller landsmøtevedtak.

Underveis blir det viktig å bruke tid på prosessen om en eventuell navneforandring, slik at det ikke oppstår dype splittelser i førskolelærergruppen. Det har ikke gruppen råd til. Den dårligste utgang på saken vil være om Kunnskapsdepartementet fatter et byråkratisk vedtak man der i gården føler seg komfortabel med, men som førskolelærerne opplever blir tredd ned over hodet på dem.

Utdanningsforbundet må gripe fatt i saken før den kommer ut av faglig kontroll, og komme tidlig og tungt inn i drøftingsprosessen som premissleverandør og organisator av møter og høringsrunder.

Unni Bleken er tidligere rektor ved Barnevernsakademiet og sitter i Barnehageforum Students Fagpanel. 

(Kilde: Anne Greve: Førskolelærernes historie 1920-1965 Universitetsforlaget 1995)

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Velkommen til barnehagen
Tid for nye foreldre
Jeg leser en bok
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
En samtale