Logg inn:
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
Morten Solheim   22.10.08
Det har i høst pågått en debatt om hvorvidt barnehage er bra for små barn. Hvor saklig har denne debatten vært?
Denne høsten bød på nok en debatt om hvorvidt barnehager er det riktige for små barn. En vanskelig debatt som vekker sterke følelser både hos foreldre, politikere og fagfolk. Klarer vi å unngå at disse debattene blir personlige, når det vi diskuterer er proppfullt av fag, følelser og sterke meninger? Det er vanskelig å debattere; enten debatten er intern i et kollegium, eller om den er stor, slagkraftig og offentlig.

Kjenner du igjen denne følelsen? Du sitter på et personalmøte og retter et kritisk blikk mot en praksis i den barnehagen som du selv er en del av. Kanskje foreslår du endring på dette området. Etter at du har snakket får du en personlig skyllebøtte fra en av dine kolleger. Vedkommende plukker argumentet ditt i fillebiter og bruker retoriske vendinger som ”dette hadde jeg ikke ventet fra deg!” – i stedet for å lytte til deg, og deretter fremme sine egne synspunkter i saken.

Jeg kjenner igjen slike situasjoner. Selv har jeg vært både den som mener noe, og den som slår i hjel argumentasjon med personlige vendinger. Både i offentlige og interne diskusjoner. Begge roller føles fort ubehagelig – fordi debatten på dette tidspunktet har sporet av.

Selv har jeg også deltatt i høstens store debatt om barnehage eller ikke barnehage, i de tidlige leveår. Mine medskribenter og jeg valgte å skrive et lengre innlegg hvor vi gjorde rede for vårt faglige ståsted omkring forskning og politikk på barnehagefeltet. Vi gjorde det av den grunn at vi mente det var nødvendig med noen nyanser i debatten, som i særdeleshet var tilspisset og krydret med sterke og personrettede retoriske grep. Flere personer, oss selv inkludert, ble i debatten kalt uredelige og beskyldt for ikke å bry oss om hvordan små barn har det i barnehagen. Slikt kan man få vondt i magen av. Ikke bare fordi ens eget ståsted, kunnskap og interesser blir trukket i tvil, men også fordi en fylles av maktesløshet; det å nå frem med et faglig argument i en tabloid verden er vanskelig. Men kan vi la være å mene noe om det vi har faglig kunnskap om?

Min mening er at vi som fagpersoner bør våge å mene noe, både i interne og eksterne sammenhenger. Men skal vi lykkes fordrer dette at vi holder oss til saken. Velger vi å ta i bruk personlig rettede utsagn skaper vi lett unødige polariseringer som kan være vanskelig å overkomme, og som kan frarøve debatten de nødvendige nyansene. Det samme gjelder for så vidt også det å tolke faglige utspill som personlig kritikk.

Det å uttrykke mine meninger i faglige sammenhenger er viktig for meg. Likevel tror jeg nok at jeg lett kunne oppfattet mange av mine egne utsagn som personlig rettet, dersom det var jeg som var mottakeren. Jeg har derfor lagt følgende slagplan for min egen vei videre i en retorisk verden: For hver gang jeg skriver meg inn i en faglig debatt skal jeg tenke gjennom følgende: Vil dette oppfattes personlig, eller faglig? Og like fullt vil jeg forsøke å snu det hele, når andre skriver noe jeg er uenig i: Er dette ment personlig, eller faglig? Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å etterleve dette, men jeg skal forsøke. Hvis ikke tror jeg det ender med at jeg slutter å mene noe.

Debatter som blir personlige er usunne og kan bidra til at vi mister integritet som fagpersoner i et offentlig rom. I verste fall kan det skape splid mellom kolleger som kanskje kunne stått sammen på barrikadene i en annen sak. Derfor gir jeg følgende (særs fritt oversatte) oppfordring fra Platon, til meg selv og alle andre som liker å mene noe: Prøv å overbevise gjennom viten, og ikke kun av lysten til å overtale. Og kanskje er det ikke så ille – en gang iblant – å selv bli overbevist.

Morten Solheim er førskolelærer og masterstudent i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo,og jobber som redaktør for Barnehageforum.no – Student.

 


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
Kommentar:
Denne artikkelen er også publisert i Barnehagefolk 03/2008
RELATERTE ARTIKLER
Velkommen til barnehagen
Tid for nye foreldre
Jeg leser en bok
En samtale
Barn som lever med rusmisbruk i hjemmet