Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Klare sjøl. Kokkar små med kopp og skei
Klare sjøl er ei lita perle av ei kokebok, og eit funn for meg som både er kokebokelskar og førskolelærar.
Les mer...
Eksplosive barn
I boken Eksplosive barn gir Ross W. Greene oss en mulighet til å skjønne de ikke-fleksible og eksplosive barna. Han viser også hvordan vi kan forholde oss til barna gjennom å være i forkant, styrke deres fleksibilitet og gi dem nye positive veier å gå for å løse konflikter som oppstår.
Les mer...
Under fortellingstreet - eventyr fra Pakistan til Norge
En interessant bok, som gir kunnskap om hvordan fortellingene har vandret over landegrenser slik mennesker vandrer i dag , og som kan inspirere til å bruke eventyr fra alle verdens hjørner.
Les mer...
Det oppmerksomhetskrevende barnet
Levende om barn med avvikende atferd En fagbok som gjennom å bruke et tilnærmet skjønnlitterært språk, elegant fanger oss inn i en verden av psykologiske teorier og analyser. «Den var rett og slett vanskelig å legge fra seg», skriver anmelderen.
Les mer...
Rom for lek og læring.
Gode tips om rom for lek og læring. Ein DVD om innemiljøet på Møllergata SFO, full av inspirasjon og gode idéar for den som vil fornye barnehagen eller sfo’en sin.
Les mer...
Intervjuer: