Logg inn:

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn
Trenger vi egentlig flere metodeboker om sosial kompetanse? Anmelderen mener denne boka kan gi næring til grunnleggende refleksjoner, men tror også den kan virke mer hemmende enn fremmende for personalets videre utvikling av en praksis.
Les mer...
Mye er forskjellig - men bare utenpå?
Dette er en god bok som tar for seg hvordan det er å vokse opp utenfor Nord-Amerika og Europa.
Les mer...
Motorikk og samfunn en samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd
En spennende og utfordrende bok som viser at motorisk kompetanse er viktig for barn og unge, og at vi har store muligheter for å legge til rette og påvirke barns motoriske utvikling.
Les mer...
Førskolelærer og leder - en kompleks og viktig oppgave!
Dette er en lettlest og god bok, som gir oss lesere en helhetsforståelse av endringene som har skjedd innenfor barnehagesektoren de siste årene. Mine første tanker når jeg begynte å lese boken, var at dette er en bok som er skrevet av en forfatter som sitter fast i 70 årene med sin endringsvegring. Men der tok jeg feil.
Les mer...
Ute - aktiviteter i naturen
En bok med mange gode tips til naturaktiviteter. Men kanskje kjenner førskolelærerne de fleste fra før?
Les mer...
Intervjuer: