Logg inn:

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Veiledning for førskolelærere
Både- og om veiledning. Det er kommet mange bøker om veiledning, med ulike målgrupper og med utgangspunkt i ulike teoretiske retninger. Nå har vi også fått en bok som primært retter seg mot forskolelærere.
Les mer...
Minoritetsspråklige med særskilt behov.
Denne boka gir en grundig innføring i utredning av minoritetsspråklige
Les mer...
Barnehagen gør en forskjel
Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.
Les mer...
Snakk med barn om folelser
Aud Fossen har skrevet en klok bok om følelser. Dette er en bok som ikke bør støve ned i bokhylla, men som fortjener å bli tatt fram jevnlig for å bli lest og notert i. Denne boka er til både glede og nytte!
Les mer...
Foreldresamarbeid under lupen og Foreldresamarbeid om barn med spesielle behov
Pedagogisk Forum har gitt ut en perm og et hefte om foreldresamarbeid. Begge oversatt fra dansk, og begge nyttige og praktiske hjelpemidler i det viktige foreldresamarbeidet.
Les mer...
Intervjuer: