Logg inn:

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Se hva jeg kan´a! Barnehagen som læringsarena.
Ei viktig bok om læring De som har mange meninger om barnehager og læring bør lese boka. De som ikke har så mange meninger om temaet, vil få det etter å ha lest den.
Les mer...
Barnehagen gør en forskjel
Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.
Les mer...
Curlingforeldre og servicebarn!
Dette er en lettlest og oversiktlig bok. På tross av at boken ikke er skrevet for fagfolk, må jeg si at den fenget meg som fagperson. Hans påstander gjør at du er nødt til å stoppe opp og tenke over det som blir sagt.
Les mer...
Lekens flertydighet
Boken Lekens flertydighet bør være en etterlengtet bok for alle som er opptatt av lekens genuine plass i barnehagepedagogikken.
Les mer...
Veiledning for førskolelærere
Både- og om veiledning. Det er kommet mange bøker om veiledning, med ulike målgrupper og med utgangspunkt i ulike teoretiske retninger. Nå har vi også fått en bok som primært retter seg mot forskolelærere.
Les mer...
Intervjuer: