Logg inn:

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Kjeft mindre
Det er merkelig hvordan tankene omkring forholdet mellom barnet og meg som voksen kan snurre rundt som det gjør ved å lese denne boka.
Les mer...
Lek med bestefar
En inspirerende, vakker og praktisk håndbok for besteforeldre – og barnehagefolk!
Les mer...
Motorikk og samfunn en samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd
En spennende og utfordrende bok som viser at motorisk kompetanse er viktig for barn og unge, og at vi har store muligheter for å legge til rette og påvirke barns motoriske utvikling.
Les mer...
Eksplosive barn
I boken Eksplosive barn gir Ross W. Greene oss en mulighet til å skjønne de ikke-fleksible og eksplosive barna. Han viser også hvordan vi kan forholde oss til barna gjennom å være i forkant, styrke deres fleksibilitet og gi dem nye positive veier å gå for å løse konflikter som oppstår.
Les mer...
Barnehagepedagogikk
Ei leseverdig bok sier Leif Askeland, men fortel ho noko om kva barnehagepedagogikk er?
Les mer...
Intervjuer: