Logg inn:
Formål og innhold
Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. I samiske barnehager skal dette arbeidet bygge på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede.
Bli bedre i stand til å møte omsorgssvikt når du ser det.
Mette Hegnhøj Mortensen er vår danske pedagogiske journalist. Hun har besøkt Valhalla SFO i Danmark. Tema er filosofisamlinger.
Filosof Øyvind Olsholt snakker om de store spørsmål, stilt av de små menneskene.
Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.
Barns læring skjer på mange forskjellige måter avhengig av hva de lærer og i hvilken sammenheng
Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer
God kvalitet forutsetter tid til barna
Les dette essayet og bli inspirert til musikalske sprell i barnehagen!
Forfatteren argumenterer for pedagogisk dokumentasjon som viktig virkemiddel i en oppdragelse til et demokratisk samfunn.
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Enda en brikke i statlig styringsiver?
Det er for defensivt å innta et standpunkt om at «Det er lite nytt i rammeplanen».
Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?