Logg inn:
Ansvar og roller
Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.
Det går for tiden en høylytt debatt om barns seksuelle lek i barnehagen. Pia Friis kan vel sies å ha initiert den, godt hjulpet av Dagbladet. Her er en historie fra en barnehage.
Denne oppgaven handler om barn og sorg i forbindelse med dødsfall og litt om jenters og gutters reaksjoner under en sorgprosess, og hvordan imøtekomme de.
Fordi barn er prisgitt voksnes subjektive vurderinger, skal retten til personvern veie ekstra tungt når det gjelder barn, mener Datatilsynet
Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?
Det er mangel på kunnskap og kompetane om integrering blant de som jobber i barnehage
Førskolelærer og barnevernspedagog Erik Baltzersen trekker inn egen praksis i denne oppgaven.
Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?
Er det fordi likestilling er et vanskelig tema at det jobbes så lite med dette i barnehagen?
Er mannen i barnehagen vaktmester, fotballspiller og klatrestativ?