Logg inn:
Verdigrunnlag
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.
Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?
Arbeid med drama kan danne broer mellom barn og voksne og barn imellom
I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte
Hvordan ivaretas likestllingsarbeidet i barnehagene?
Hvordan legge til rette for en førjulstid som inkluderer?
Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.
En kort og enkel innføring i islam beregnet for skolebarn
Da likestillingsprosjektet som tre barnehager i Molde gjennomførte fikk oppslag i lokalavisa, kom det en storm av usaklige kommentarer på nettforumet
En sjekkliste til klimasmarte tiltak du kan gjennomføre i din barnehage
Kristendommen er en snart to tusen år gammel religion som oppsto i Midtøsten og har spredt seg til hele verden
Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.
Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen
Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter
I denne masteroppgaven tar Masterstudent Elin Holth for seg etikk i forhold til barnehageyrket. Den er både nyttig og interessant for barnehageansatte.
Ulikhet knyttet til hudtone kan være et tabubelagt tema i barnehagen. Kan det hende at vi nettopp opprettholder diskriminering når vi usynliggjøre den synlige forskjellen?
Forfatteren stiller (og besvarer) noen grunnleggende spørsmål rundt filosofi i barnehagen.
Vi bør lage et opplegg som ingen - verken Jehovas vitner, muslimer, humanetikere eller kristne - føler at de bør fritas fra.