Logg inn:
Pedagogisk virksomhet
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.
Et informasjonshefte som omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.
Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.
Uterommer har en enda større betydning som pedagogisk arena enn vi har antatt
Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet
Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.
Barn trenger øvelse for å lære og forstå norsk. Derfor må både barnehage og skole jobbe systematisk med språket, mener Else Havnevik Devold. Men hvordan?
Kari Pape skriver her avklarende om pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Dette er et godt grunnlagsdokument for en diskusjon i barnehagen.
Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?
I denne artikkelen diskuterer forfatteren temaet kartlegging i barnehagen.
Førskolelærerstudent Kathrine M. Fagereng skriver om kartlegging av barn i barnehagen.
Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.
Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn
Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?
I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres
Utdanningsforbundet oppfordrer til lokal debatt om kartlegging i barnehagen
Pedagogisk dokumentasjon er mer enn å henge opp bilder på veggene