Logg inn:
Rammeplan
På denne siden samler vi stoff som er relatert til innholdet i rammeplanen. Vi har delt opp stoffet etter de ulike kapitlene i rammeplanen. Vi ønsker å presentere ny kunnskap, artikler til inspirasjon og gode ideer som du kan ha bruk for i ditt arbeid i barnehagen. Send oss gjerne tips til Innhold du savner.
Kjell Simonsen, redaktør. (kjell@barnehageforum.no)
LEDELSEFORUM
butikk