Logg inn:
Last ned
Redakør
I ny Rammeplan for barnehagen er mobbebegrepet innført: «Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» Hensikten med dette kurset er å utvikle en felles kompetanse til å forebygge mobbing og bygge opp trygge fellesskap for alle barn.

Dette kurset har fokus på mobbing som et sosialt fenomen – et gruppefenomen. Hovedmål med kurset er å utvikle:

 • kunnskap om mobbing
 • ferdigheter til å oppdage og iverksette tiltak.
 • kompetanse til å skape gode og trygge fellesskap for alle barn

Kurset organiseres som et prosjekt og består av felles samlinger for hele barnehagen og samlinger på avdelingene/basene. Fellessamlingen skal være en start og en avslutning av kurset. Arbeidet på avdelingene/basene knyttes til analyse og drøfting av konkrete case fra det daglige arbeidet med barn i barnehagen, og teoristudier. Før hver enkelt samling skal deltakerne gjøre et mellomarbeid som består av observasjoner, lese litteratur og å se en kort videoforelesning.

Kurset går over en periode på 4-6 uker, og består av fire deler: Personalmøter, avdelingsmøter, individuelt arbeid og mellomarbeid.

Når perioden er gjennomført skal barnehagen inneha den nødvendige kompetansen til å jobbe videre med mobbing og mobberelaterte utfordringer i hverdagen på en slik måte at dette både kan unngås og løses raskt dersom det skulle oppstå.
 
leksjon2
 
leksjon2
 
leksjon3