Logg inn:
lekforlivet
Barn og forskere er enige:
Det viktigste er å få leke.
Forsvar lekens plass i barnehage og skole!
Presenteres i samarbeid med:
Farfars bukser
GameImage
Alle setter seg i en ring, bortsett fra en som setter seg i midten  av ringen.  Personen i midten  ser en av de andre  dypt inn i øynene og spør alvorlig: «Hva hadde  du på hodet  da du gikk til barnehagen i morges?».  Svaret på ALLE spørsmål  i denne  leken er «Farfars bukser»,  og det er ikke lov å le mens man sier det.  Dersom man ikke klarer  å holde seg er man ute av leken ut den runden. Personen i midten  finner  på  nye  spørsmål, for  eksempel: hva spiste du til middag  i går, hva ligner huset  deres på, hva skal du gi mammaen din i julegave,  hva pleier dere å henge  på juletreet/i flaggstanga. Det er tillatt å gjøre morsomme grimaser  for å få den som skal svare til å begynne  å le! Den som klarer å holde seg lengst får sitte i midten  og stille spørsmål neste runde.
Dette trenger du av utstyr:
Type lek: