Logg inn:
Personlig utvikling
Som leder i en barnehage har man mye fokus på både barns og ansattes utvikling, men hva med din egen? For å være en god leder over tid, er det nødvendig å forholde seg aktivt til sin egen utvikling, både som leder og person. Det handler om å ønske å lære noe av de mange ulike situasjonene man står i.
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
God ledelse handler ikke bare om å ta i bruk smarte metoder
I denne artikkelen får du 11 gode råd til hvordan du kan bli en mer fornøyd leder
Åtte ting dine medarbeidere garantert vil ha mer av
Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt
Finanstidsskriftet Forbes har identifisert hva som kjennetegner ledere som lykkes i sitt lederskap
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
Er dere flinke til å dele på kunnskapen i din barnehage?
Er du en av de som får hjertebank når du skal snakke i en forsamling?
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
De fleste av oss har mål, men mange er ikke i stand til å oppnå målene de har satt eller å omsette dem i resultater
Som leder må du kaste idealbilde, tørre å være et menneske med feil og mangler
Vår ekspert på teamarbeid Inger gir deg her noen tips til hvordan du kan få arbeids- og livsglede