Logg inn:
Personlig utvikling
Som leder i en barnehage har man mye fokus på både barns og ansattes utvikling, men hva med din egen? For å være en god leder over tid, er det nødvendig å forholde seg aktivt til sin egen utvikling, både som leder og person. Det handler om å ønske å lære noe av de mange ulike situasjonene man står i.
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
God ledelse handler ikke bare om å ta i bruk smarte metoder
I denne artikkelen får du 11 gode råd til hvordan du kan bli en mer fornøyd leder
Åtte ting dine medarbeidere garantert vil ha mer av
Tips til mer konstruktive samtaler i barnehage og skole
Som leder må du trene på å gjøre kritikk om til noe positivt
Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.
Finanstidsskriftet Forbes har identifisert hva som kjennetegner ledere som lykkes i sitt lederskap
Er det mulig å være både en god pedagog og leder?
Er dere flinke til å dele på kunnskapen i din barnehage?
Er du en av de som får hjertebank når du skal snakke i en forsamling?
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
De fleste av oss har mål, men mange er ikke i stand til å oppnå målene de har satt eller å omsette dem i resultater
Som leder må du kaste idealbilde, tørre å være et menneske med feil og mangler
Vår ekspert på teamarbeid Inger gir deg her noen tips til hvordan du kan få arbeids- og livsglede