Logg inn:
Ny leder
Å være nyansatt leder er en lang og krevende prosess. Det er store mengder informasjon som skal mottas og forstås, samtidig som man har det daglige ansvaret fra dag en. Etter hvert vil man også påvirke barnehagen med sine ideer og sin lederstil. I denne perioden finnes det en rekke feller og en rekke muligheter, som kan være avgjørende for fremtiden.
Mange pedagogiske ledere blir styrere og mange assistenter blir pedagogiske ledere på dispensasjon.
Det er viktig å ha tenkt gjennom en del problemstillinger når du vurderer å søke jobb som styrer
Drømmer du om å bli leder, eller går du med en "leder i magen"?
Praktiske startvanskeligheter, kollegial ensomhet og en uklar autoritet gjør den første tiden som leder vanskelig for mange
Praktiske startproblemer, kollegial ensomhet og uklar autoritet bidrar til å gjøre den første tiden som leder vanskelig
Som ny leder i barnehagen er det mange ting en møter for første gang. Hvilken ledelsesmodell skal du støtte deg til?