Logg inn:
Lederrollen
Har du som leder definert lederrollen tydelig? Hva vil det si å lede en barnehage og hvordan vil du definere din personlige lederrolle, basert på dine egenskaper? Det er viktig å være bevisst på sin lederrolle, samt å kommunisere denne tydelig til de man er leder for.
En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?
Å bli leder er noe annet enn å være leder. En av hovedutfordringene er å løsrive seg fra sin faglige rolle og identitet.
I gjennomsnitt er en kommunal leder i 3,3 møter per dag hvor disse møtene vanligvis varer i 1 time. Med 240 arbeidsdager i året betyr dette at lederen er 48 000 minutter i året i møter!
Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter
I hvilken grad får førskolelærere utnyttet sin kompetanse? Bør det være en klarere differansiering av oppgavene på avdelingen?
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?
En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere
Er det mulig å være en tydelig leder i en organisasjon med lite hierarki?
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
Hilde ønsker seg en større grunnbemanning og ansatte som gir av seg selv
Kari ønsker seg en husøkonom til å ivareta en del viktige oppgaver i barnehagen
Jeg begynte å arbeide som styrer fordi jeg har en visjon som jeg tror sterkt på
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder
Johan Velten, har undersøkt hva som skaper trygghet og utrygghet i lederrollen.
Hvorfor skal noen ville følge deg?
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?
Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.
Hva sier forskningen om hva som er mest effektivt?