Logg inn:
Ledernettverk
Alle ledere trenger tilbakemeldinger og inspirasjon for å utvikle seg. Mye av dette får man fra dem man er leder for, men det er også nødvendig å være en del av et eksternt ledernettverk. Her kan man sammenlikne, diskutere og lære av hverandre.