Logg inn:
Prosjektledelse
Å lede et prosjekt fra planlegging, beskrivelse, gjennomføring og evaluering krever mye av prosjektlederen. Hvordan involverer man hele barnehagen i prosjektet? Hvordan formulerer man gode mål som det også er mulig å vurdere? Og hvordan kan man bruke erfaringene til å lære og utvikle seg videre?