Logg inn:
Oppsigelser
Når man har kommet til det punkt at en arbeidstaker ikke lenger utfyller sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende og diverse tiltak er utprøvd, må man sette i gang en prosess for å avslutte ansettelsesforholdet. Oppsigelser kan være vanskelige, og man må kjenne til og forholde seg til lovverket under hele prosessen.
ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) er en skala for å måle og utvikle kvaliteten i barnehagen. Lerum kommune har jobbet med ECERS.