Logg inn:
Kompetanseutvikling
De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og arbeidet med å utvikle og foredle den kompetansen personalet innehar er essensielt for å styrke barnehagen som pedagogisk ressurs. Som leder skal du påse at personalet innehar den nødvendige kompetansen og at det hele tiden jobbes for den enkeltes kompetanseutvikling.
Engasjerende og forståelige mål er nødvendig for å få med seg personalgruppen i ønsket retning
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.