Logg inn:
Verdibasert ledelse
Verdiene styrer oss og vises i hvert eneste møte gjennom dagen og uken. Å lede verdibasert er å skape engasjement og involvering rundt uttalte verdier slik at hele organisasjonen etter hvert deler disse verdiene og jobber mot dem. Å lede verdibasert er å våge å involvere sine egne og de ansattes følelser og integritet i arbeidet
Den pedagogiske lederen har en dobbeltfunksjon, der h*n bruker faglig skjønn som base for handlinger i det pedagogiske arbeidet med barna, samtidig som h*n har ansvaret for at resten av personalet lærer hvordan tilsvarende handlinger utføres.
Grundig analyse og gode verktøy er to forutsetninger for å kunne utvikle en bedre barnehage
Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.