Logg inn:
Organisasjonskultur
Organisasjonskultur handler om de verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som eksisterer i en personalgruppe. Noen av disse deles av alle, mens mange eies kun av noen. Summen av alt dette kan sies å «sitte i veggene» på en barnehage. Kulturen kommer til syne hver dag og påvirker hvordan vi oppfatter, tolker og forholder oss til hendelser. Det er svært viktig for en leder å kjenne sin organisasjonskultur, og jobbe for å påvirke denne.
Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide
Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.
Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?
Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med
Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.
Det holder ikke at dine medarbeidere er flinke i sitt fag, hvis de ikke kan samarbeide.
Mange har opplevd å sitte på møter som ikke gir noe mening. Er det på tide å se på møtets funksjon i din barnehage?
Mobbing trives best i stressede arbeidsmiljøer med dårlig ledelse
Mindre tid til direkte arbeid med barna bekymrer de ansatte i Alna bydel i Oslo
Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.