Logg inn:
Evaluering
Arbeidet i barnehagen må evalueres kontinuerlig og systematisk. Det finnes en rekke verktøy og metoder for å samle informasjon og evaluere denne informasjonen: barneintervju, foreldreundersøkelser, kollegaobservasjon, veiledningssamtaler, for å nevne noen. Evaluering kan sies å være en kontinuerlig refleksjonsprosess – er vi på vei dit vi ønsker?
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
Trollskogen naturbarnehage stiller spørsmål ved tidsbruken i egen barnehage
Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?