Logg inn:
Kommunikasjonsstrategi
Barnehagen kommuniserer store mengder informasjon i løpet av et år, og det kommuniseres med ulike grupper: foreldrene, andre institusjoner, lokalsamfunnet, samfunnet for øvrig, media og kanskje også barna? Via hjemmeside og sosiale medier kommuniserer de fleste barnehager med omverdenen, men har man en grundig og helhetlig strategi for dette viktige arbeidet?
Er du også skrudd sammen sånn at du blir varm og glad når andre ser dine små bidrag?
Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter
Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet
Konkret, konstruktiv og kjærlig er stikkord for å komme seg videre i konflikter
Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.
Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?
I følge forskning er hver femte av oss spesielt sensitiv
For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse
God forberedelse er nøkkelen til å lykkes også med vanskelige samtaler
Deter viktig at kritikk til sjefen fører til bedring, det er derfor lurt å tenke gjennom hvordan den skal gis
Vi kommuniserer mer og oftere på e-post. Dette er en kilde til mer misforståelser enn direkte kommunikasjon.
Vi hører ikke alltid det som blir sagt, men det vi tror blir sagt
Bidra til å skape en bedre e-postkultur, dette gagner alle og det reduserer antall e-post i innboksen
Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.
Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?
Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
Narsissistiske ledere har selvtillit, er autoritære og tar ofte styringen over en gruppe
Det er gjennom kommunikasjon at du kan påvirke i hvilken retning dere skal styre
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere
I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon
Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.
Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne
Nei, det går ikke, det har vi prøvd før. Denne tilbakemldingen bidrar ikke akkurat positivt i kreative prosesser
Som leder bør du veie dine ord på en gullvekt
De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende
Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!
Å være leder for eller samarbeide med en pessimist kan være en krevende og frustrerende opplevelse
Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.
Glemmer du å rose dine medarbeidere, eller har du problemer med å delegere?
For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.
De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego