Logg inn:
Logo
Avvist og krenket, eller med i leken?
Barn bygger opp og bryter ned. De både oppmuntrer og bekrefter, samtidig som de avviser og krenker andre. Det å kunne se og reagere på krenkelser mellom barn er viktig for alle pedagoger. Men krenkelse og utestenging kan være vanskelig å se med mindre vi lærer å forstå barnas ofte subtile forhandlinger om hvem som kan få være med i lek og samspill, og hvem som holdes utenfor. Kurset passer for alle ansatte i barnehagen.
Kveldskurs: Tromsø (24/10)
Hvordan leder du barnehagen med ny rammeplan?
Vi har nå fått en ny rammeplan for barnehagen, og det forventes av både ledere og medarbeidere at vi skal gjøre forandringer i vårt arbeid. Det er behov for å analysere hva endringene innebærer og hvordan vi skal forholde oss til dem. Og vi må drøfte hvilke grep som er best for en god implementering.
Dagskurs: Oslo (06/11)
Hva kan konfliktene lære oss - og barna?
Konflikter mellom barn er ikke til å unngå i barnehagen, men hvordan gjøre konfliktene til en ressurs? I dette kveldskurset gir Sondre Bjaberg konkrete tips til hvordan vi kan endre vårt syn på konflikter i barnehagen. Og hvordan kan ansatte håndtere konflikter mellom barn på en bedre måte?
Kveldskurs: Arendal (09/11), Oslo (07/11)
Ny kunnskap om vennskap, læring, motstand og lek
Vennskap, læring, motstand og lek i barnehagen er temaer som er aktuelle og mye diskutert. Dette er også temaene for de fire første bøkene i serien Barndom i barnehagen på forlaget Cappelen Akademisk. Serien redigeres av Maria Øksnes sammen med temaredaktører. Nå kan du møte Maria Øksnes og alle de fire temaredaktørene på en dagskonferanse i Oslo 14. november.
Dagskurs: Oslo (14/11)
Prosjektarbeid
- inspirert av Reggio Emilia Vi kan nå tilby et kveldskurs med en av de fremste spesialistene på prosjektarbeid i Skandinavia, nemlig Alice Kjær fra Danmark. Hun vil presentere konkrete prosjekter og fortelle om hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for arbeidet.
Kveldskurs: Oslo (15/11), Kristiansand (16/11)
God kommunikasjon mellom voksne
Å være barnehagelærer handler ikke bare om å arbeide med barn. Det innebærer også mange møter med andre voksne: Å møte foreldre på morgenen og når barnet hentes på ettermiddagen, på foreldremøter og i samtaler med kolleger og andre fagfolk. Alle disse voksenkontaktene er viktige – og ikke helt enkle.
Kveldskurs: Oslo (20/11)
Det magiske språket
Mellom programmer og hverdagens muligheter Et godt utviklet språk har stor kraft, nesten magisk kraft. Det påvirker og påvirkes nemlig av alle sider ved barnets utvikling. Dette er grunnen til at språkarbeidet i barnehagen står så sentralt både i den nye rammeplanen og i alle landets barnehager. Vi vil vise hvordan vi kan forstå og arbeide med språk, lesing og skriving i dagens og morgendagens barnehage.
Konferanse: Lillestrøm (23/11-24/11)
Med vennskap og lek mot mobbing
De voksnes holdninger og handlinger i møte med mobbing Barns forhandlinger om å få være med i leken kan utvikle seg til mobbing allerede i barnehagen. Når du vil forebygge og håndtere mobbing, skal du vite at mobbing ikke handler om skurker og ofre.
Dagskurs: Oslo (27/11)
Hvordan får vi hverdagen til å fungere?
Noen ganger går det galt, og vi klarer ikke å leve opp til våre pedagogiske ambisjoner. Store barnegrupper, stress, forventninger om nytt og spennende innhold fører til at vi ikke klarer å bekrefte barna på en god nok måte. Tåler barna og personalet dette? Margareta Øhman viser på dette kveldskurset hvordan vi kan bryte negative mønstre.
Kveldskurs: Lillestrøm (28/11), Fredrikstad (29/11)
Nordiske Impulser 2018
1-åringene, sårbare og robuste Mer enn 40 000 1-åringer begynner i barnehage denne høsten, og vi spør: Hvordan er det egentlig å være 1 år og gå i barnehage? Hva kjennetegner det optimale tilbudet til 1-åringer? Og hva må være på plass for at de aller yngste barna skal trives, være trygge og utvikle seg? Nordens fremste eksperter gir deg svar og gode råd!
Konferanse: Oslo (07/05-08/05)
BARNAS INNSPILL I HØRING OM NY RAMMEPLAN
Margreth Olin er aktuell med filmen BARNDOM. Hun holder foredrag på konferansen Nordiske Impulser 2017 og viser deler av filmen. «Denne filmen er barnas innspill i høringen om ny rammeplan», sier Margreth Olin og legger til «Den moderne barndommen trenger beskyttelse!»
Om Utviklingsforum
Vi arrangerer kurs og konferanser for ansatte i barnehager over hele landet. Vi benytter de beste fagfolkene i Norge, Sverige og Danmark og tilbyr inspirasjon og ny kunnskap til bruk i lokalt utviklingsarbeid.
PRAKTISK INFORMASJON
Du kan selv melde deg på til våre kurs på denne siden. Klikk på det kurset du er interessert i. Om ønskelig kan vi hjelpe deg med påmeldingen. Ta kontakt på telefon eller mail. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi opererer ikke med frist for bestilling – de første får plass. Påmelding er bindende når faktura er mottatt.

Faktura har betalingsfrist på 30 dager som standard.

Medlemmer på nettstedet Barnehageforum.no får rabatt på alle våre kurs. For å få denne rabatten må man være innlogget på Barnehageforum.no når man bestiller kurs. Eller ta kontakt på telefon eller mail.

Medlemmer av Norsk Reggio Emilia Nettverk får rabatt på alle kurs som har tilknytning til Reggio Emilia. For å få denne rabatten må man bestille kurs på telefon eller mail.
Kontaktinfo
Utviklingsforum As
Dronningens gate 22, 0154 Oslo.
Telefon: +47 21 53 03 36
E-post: post@utviklingsforum.no